Přeskočit na obsah

Medical Tribune

Články vydané v titulu

Zánět apendixu po klozapinu

3. 4. 2024

V poslední době bylo referováno o spojitosti mezi apendicitidou a klozapinem. Nicméně tuto spojitost zkoumalo málo jiných studií, než jsou kazuistiky…

Jak zvládat toxicitu terapie CAR‑T

12. 3. 2024

Terapie CAR‑T využívá upravené vlastní T lymfocyty pacienta doplněné o chimérický antigenní receptor. Uplatňuje se u stále se rozšiřujícího spektra…

Proč není dobré podceňovat stafylokoky

12. 3. 2024

Stafylokoky patří v českých podmínkách k nejčastějším původcům infekcí, u řady pacientů mohou mít tato onemocnění velmi závažný až fatální průběh.…

Rizikové situace v léčbě hypertenze

12. 3. 2024

Léčba arteriální hypertenze je dlouhodobá a výběr konkrétních léků, respektive jejich kombinace, má zcela zásadní vliv nejenom na účinnost, ale také…