Přeskočit na obsah

Fakultní Thomayerova nemocnice – další fakultní nemocnice má nový NIS

e-health
Foto: shutterstock.com

V květnu 2018 vypsala Fakultní Thomayerova nemocnice (FTN) veřejnou zakázku pod názvem eHealth v TN – I. dodávka software a zajištění servisní podpory. O soutěži bylo rozhodnuto až po dlouhých dvou letech, kdy byla po průtazích končících u ÚOHS v dubnu 2020 soutěž zrušena. Novou veřejnou zakázku vyhlásila FTN v červenci 2020 a v září bylo rozhodnuto o vítězi.

Jednalo se o velmi komplexní dodávku, jejíž součástí byl nejen klinický informační systém (KIS), dodávaný firmou STAPRO s. r. o., ale i integrační platforma, portál pacienta a řada dalších modulů a funkcí. Dobu, kterou byla soutěž u ÚOHS, a stejně tak i dobu nasazení nového KIS můžeme nazvat časem rekordním, ale jen v druhém případě je čím se chlubit.

Dodávka byla financována z prostředků IROP a vzhledem k dlouhým průtahům při soutěži bylo třeba realizovat dodávku ve velmi krátké době.

Thomayerova nemocnice je nemocnice fakultního typu. Je to tedy velká nemocnice s širokým spektrem odborností, a požadavky na systém jsou proto značně komplexní. Z těchto důvodů a z důvodů časových se FTN snažila vybrat dostatečně velké a zkušené dodavatele, protože bylo nutné nejen implementovat klinický a integrační systém a pacientský portál, ale především tyto systémy integrovat prostřednictvím IHE profilů nejen mezi nimi, ale i s mnoha dalšími systémy, které nemocnice využívá. Dodavatelé museli smluvně garantovat dokončení realizace v požadovaném termínu, aby nebylo ohroženo financování projektu. Z výše uvedeného vyplývalo, že pro FTN byla z pohledu IT nejvýznamnější připravenost a konfigurovatelnost systému, tak aby nebylo třeba systém dlouho vyvíjet, ale aby měl systém nástroje pro vlastní parametrizaci. „Moderní systém si také budeme moci sami konfigurovat a v tom vidíme velmi důležitou vlastnost nového KIS,“ uvedl ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.

Implementace systému probíhala od září 2020 do prosince 2021. Nejrozsáhlejší částí projektu byla analýza, po které následovala implementace, převody historických dat, které umožňují kontinuální bezpečnou péči o pacienta, a školení stovek lékařů, zdravotních sester a dalšího personálu nemocnice. Změna systému může proběhnout po etapách nebo, jak uvedl Ing. Lumír Kučaba, náměstek pro informatiku a komunikaci ve FTN, „velkým třes­kem“. Přestože je fakultní nemocnice velké pracoviště se širokou škálou odborností, přesvědčil nás vybraný dodavatel, po zvážení všech alternativ, a také vzhledem k jeho zkušenostem, že je schopen spustit KIS ‚velkým třeskem‘,“ řekl náměstek Kučaba a také dodal: „Z mého pohledu proběhla implementace nového KIS nad očekávání dobře, přestože v průběhu implementace museli naše oddělení IT i dodavatel řešit některé parciální obtíže. Implementace proběhla úspěšně především díky odpovědně vybraným klíčovým garantům ze strany jednotlivých odborných pracovišť, velkým zkušenostem dodavatele a důkladně provedené analýze řešení.“

Hlavními důvody pro výběr nového KIS bylo pro FTN plnění kybernetického zákona, komunikace s dalšími systémy a aplikacemi v nemocnici, velmi důležitá byla i elektronická komunikace se systémy mimo nemocnici, umožňující například efektivní komunikaci s pražskou a středočeskou záchrannou službou, systém má také portál pro komunikaci s pacienty s webovým objednáváním, do systému je nyní napojena řada přístrojů a nový systém má také nástroje pro vlastní správu.

Velká pozornost byla věnována uživatelům systému. Přestože se jedná o fakultní pracoviště, které využívá k léčbě moderní medicínské postupy a nejmodernější zdravotní technologie, lékaři i střední zdravotnický personál jsou na moderní techniku zvyklí, často pracují pod velkým časovým a profesním tlakem, a změna systému proto nemusí být, minimálně na počátku, přijímána všemi pozitivně. Je proto důležité, aby uživatelé vnímali přínos nového systému.

„Nedílnou součástí kvalitní léčby pacientů, často s velmi závažnými diagnózami, je KIS, který poskytuje lékařům potřebné zdroje informací a umožňuje podporu v rozhodování o nejvhodnějších léčebných postupech,“ dodal ředitel Beneš.

Velký budoucí přínos nového KIS vidí FTN také ve využití mobilních technologií např. při mobilní vizitě, vedení lékařské a ošetřovatelské dokumentace na tabletech nebo např. využití telemetrie. Novým formám komunikace s pacientem bude pomáhat Pacientský portál, který mimo usnadnění přístupu k léčebné péči prostřednictvím objednávání umožní také přístup pacientů k jejich zdravotnické dokumentaci.

„Již v technickém zadání a v našich představách byl záměr získat nejmodernější dostupný KIS tak, abychom mohli na našich pracovištích uplatnit nejnovější procesy v diagnostice a léčbě pacientů,“ uzavřel ředitel nemocnice Zdeněk Beneš.

Sdílejte článek

Doporučené