Přeskočit na obsah

Články s tagem Komerční spolupráce

Hypogamaglobulinemie a vážné infekce

11. 10. 2022

Klinicky relevantní je otázka závažnosti hypogamaglobulinemie u pacientů léčených ocrelizumabem, protože mechanismus jeho působení spočívá v depleci…

RS centrum Ostrava

11. 10. 2022

RS centrum ve FN Ostrava kromě základních běžných činností týkajících se managementu imunomodulační léčby a dalších běžných činností velmi úzce…

Zdraví na prvním místě

8. 9. 2022

Lékaři a ostatní pracovníci ve zdravotnictví tráví dlouhá léta nejen na vysokých školách, ale i dalším vzděláváním za účelem maximálního vědění.…