Přeskočit na obsah

Natalizumab představoval pro léčbu roztroušené sklerózy opravdovou revoluci, prokazatelně zlepšuje i kvalitu života lidí

neuron, RS
Foto: shutterstock.com

Účinná léčba roztroušené sklerózy se u pacientů projevuje v každodenním životě a oblastech, které se v praxi příliš nesledují. Dokládá to řada observačních studií zaměřených na různé faktory ovlivňující kvalitu života i zkušenosti z ambulancí. MUDr. Jana Lízrová Preiningerová, Ph.D. (Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1.LF UK a VFN) představuje zkušenosti s léčbou natalizumabem, který je nově možné podávat pacientům subkutánně. 

  •  Natalizumab se používá k léčbě pacientů s roztroušenou sklerózou více než 15 let. Jak hodnotíte toto období?

Přípravek Tysabri používáme tam, kde předpokládáme vysoce aktivní průběh choroby. Za těch 15 let už jsme se s jeho účinky velmi dobře seznámili a možná už si ani nepamatujeme, jaké to bylo, když v roce 2006 velká část našich pacientů neodpovídala dobře na léky první linie, nedosahovali stabilizace a neměli jsem jim co nabídnout. Nástup léku, který nám umožnil dosáhnout takového efektu na magnetické rezonanci i s ohledem na klinickou aktivitu nemoci v tu chvíli představoval opravdovou revoluci v léčbě. A v té době jsem si také mohli začít klást novou metu v nastavení léčby, a to je „NEDA“ – tedy „no evidence of disease aktivity“.

  • Zmínila jste výsledky magnetické rezonance nebo klinickou aktivitu nemoci, což jsou významné ukazatele stavu pacienta. Umí natalizumab přispět i ke zlepšení v jiných ohledech, které se týkají každodenního života pacientů? 

Často vidíme, že pacienti na léčbě doslova rozkvetou. Oni nám v ambulancích svými slovy líčí, jak se cítí, jaké důsledky pro ně léčba má. Líčí nám zlepšení kvality života a do té se promítají faktory, které se tolik nesleduji v těch v registračních studiích a u Tysabri, stejně jako u jiných léků, jsme se s nimi seznámili až v klinické praxi. Řada observačních studií nám dokazuje, že při zkoumání efektu léků, které používáme, má smysl se zaměřit nejen na fyzické faktory, které jsme zvyklí měřit v klinických studiích, ale i na další funkce, které neměříme tak často.

  • Můžete zmínit některé konkrétní?  

Příkladem jsou třeba zraková funkce -  ty naše pacienty ovlivňuje, ale málo ji měříme. Data ze studie AFFIRM ukazují, že u pacientů léčených natalizumabem se během dvou let zrakové funkce nehoršily. Dalším příkladem jsou mikční poruchy, kterými se zabývala observační studie TRUST. Závěry z této studie svědčí o tom, že natalizumab může stabilizovat, nebo dokonce zlepšit močové funkce v průběhu 24 týdnů. V klinické praxi jsou pro nás těžko kvantifikovatelné údaje o únavě, depresích a kognitivním deficitu, což jsou příznaky, které se vyskytují u vysokého procenta pacientů. Slyšíme o nich prakticky na každé návštěvě a jednoznačně se promítají do kvality života pacientů a také do jejich zaměstnanosti.

  • Existuje i nějaká observační studie z českého prostředí?

Měli jsme vlastní observační studii s padesáti pacienty léčenými Tysabri první rok, v níž jsme sledovali změny chůze. Motivací k té studii bylo, že nám pacienti v klinické praxi reportovali, že se jejich chůze zlepšuj a chtěli jsme to kvantitativně verifikovat. Na pacientské škále potvrdili to, že se jejich chůze spontánně zlepšuje Zlepšení kvality života je zde zřejmě spojeno s tím, že se zlepšila spontánní rychlost chůze a přiblížila se rychlosti chůze v běžné populaci. Bylo příjemné vidět, že se naši pacienti lepší, a že jsme schopni to kvantifikovat.

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.

Hypogamaglobulinemie a vážné infekce

11. 10. 2022

Klinicky relevantní je otázka závažnosti hypogamaglobulinemie u pacientů léčených ocrelizumabem, protože mechanismus jeho působení spočívá v depleci…