Přeskočit na obsah

RS centrum Ostrava

iStock-1332935660
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

RS centrum ve FN Ostrava kromě základních běžných činností týkajících se managementu imunomodulační léčby a dalších běžných činností velmi úzce spolupracuje na rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), a to jednak ve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO, která pro pacienty vytváří specializované rehabilitační programy (tyto se setkávají s velmi dobrými ohlasy od nemocných s RS), ale i velmi úzkou spoluprací s nedalekými lázněmi v Klimkovicích, kde také participujeme na pořádání nejrůznějších kulturních i sportovních aktivit (MARS, Světový den Rosky apod.).

Pacienty také pravidelně navštěvujeme na jejich rekondičních pobytech a také s nimi každý rok absolvujeme výšlap na horu Prašivá v Beskydech, a to i za přítomnosti vedení FN Ostrava. Pro nově diagnostikované pacienty pořádáme pravidelně dvakrát ročně semináře, kde se mohou dozvědět o své nemoci (RS) větší množství potřebných informací od lékařů, sester, psycholožky RS centra, rehabilitačních lékařů a také se mohou seznámit se sociálně‑právní problematikou své nemoci.

Již tři roky máme na RS centru svou psycholožku, která se významnou měrou jednak účastní výše uvedených aktivit a také terapeuticky pomáhá našim pacientům s RS. RS centrum ve FNO již opakovaně pořádá specializované certifikované kurzy pro zdravotní sestry specializované na péči o pacienty s RS. Z nabízených léčebných možností pro naše nemocné jsme kromě klasické imunomodulační terapie klasickými DMT začali v posledních zhruba třech letech více využívat vysokodávkovanou imunoablaci s autologní transplantací krvetvorby (AHSCT), a to ve spolupráci s Hematoonkologickou klinikou FNO. Tato terapie již významně pomohla některým našim pacientům, kteří selhávali na současných terapeutických možnostech.

Sdílejte článek

Doporučené