Přeskočit na obsah

RS centrum Ostrava

iStock-1332935660
Fotografie jsou ilustrační, všechny zobrazené osoby jsou modelem. Zdroj: iStock.

RS centrum ve FN Ostrava kromě základních běžných činností týkajících se managementu imunomodulační léčby a dalších běžných činností velmi úzce spolupracuje na rehabilitaci pacientů s roztroušenou sklerózou (RS), a to jednak ve spolupráci s Klinikou rehabilitace a tělovýchovného lékařství FNO, která pro pacienty vytváří specializované rehabilitační programy (tyto se setkávají s velmi dobrými ohlasy od nemocných s RS), ale i velmi úzkou spoluprací s nedalekými lázněmi v Klimkovicích, kde také participujeme na pořádání nejrůznějších kulturních i sportovních aktivit (MARS, Světový den Rosky apod.).

Pacienty také pravidelně navštěvujeme na jejich rekondičních pobytech a také s nimi každý rok absolvujeme výšlap na horu Prašivá v Beskydech, a to i za přítomnosti vedení FN Ostrava. Pro nově diagnostikované pacienty pořádáme pravidelně dvakrát ročně semináře, kde se mohou dozvědět o své nemoci (RS) větší množství potřebných informací od lékařů, sester, psycholožky RS centra, rehabilitačních lékařů a také se mohou seznámit se sociálně‑právní problematikou své nemoci.

Již tři roky máme na RS centru svou psycholožku, která se významnou měrou jednak účastní výše uvedených aktivit a také terapeuticky pomáhá našim pacientům s RS. RS centrum ve FNO již opakovaně pořádá specializované certifikované kurzy pro zdravotní sestry specializované na péči o pacienty s RS. Z nabízených léčebných možností pro naše nemocné jsme kromě klasické imunomodulační terapie klasickými DMT začali v posledních zhruba třech letech více využívat vysokodávkovanou imunoablaci s autologní transplantací krvetvorby (AHSCT), a to ve spolupráci s Hematoonkologickou klinikou FNO. Tato terapie již významně pomohla některým našim pacientům, kteří selhávali na současných terapeutických možnostech.

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.

Hypogamaglobulinemie a vážné infekce

11. 10. 2022

Klinicky relevantní je otázka závažnosti hypogamaglobulinemie u pacientů léčených ocrelizumabem, protože mechanismus jeho působení spočívá v depleci…