Přeskočit na obsah

AČMN: V návrhu nejsou peníze na téměř žádné odměny

Nelze souhlasit s návrhem, který místo aby stabilizoval úhrady nemocnicím, hrozí destabilizací celého systému nemocniční péče. Neplní oprávněné očekávání nemocnic, že budou zachovány nejen stávající zálohy, ale i konečné úhrady z nich vycházející. V návrhu není obsaženo dostatečné pokrytí nákladů nemocnic, které se nemění, ať se poskytuje plánovaná péče nebo jsou části nemocnic v nepřetržité 24hodinové pohotovosti. Nejsou v něm ani kompenzovány zvýšené náklady související s pandemií, včetně nákladů na organizační změny, ochranné prostředky a odměny zdravotníkům.

Nic z toho návrh nepředstavuje!

Zvláště je ohrožena následná péče, kde by tato kompenzační vyhláška zlikvidovala část samostatných zařízení.

Přes opakované sliby ministra by zdravotníci zůstali jedinými v první linii, kteří nedostanou téměř žádné odměny!

Na tyto očekávané dopady byl dopisem upozorněn ministr zdravotnictví, předseda vlády a zdravotní výbory Sněmovny a Senátu

AČMN písemně navrhla ministerstvu zdravotnictví své řešení a požádala ministra o jednání za účasti ostatních asociací nemocnic, které mají obdobný názor.

Tiskové sdělení AČMN

V Praze 15. 6. 2020

Zdroj: Tisková zpráva

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.