Přeskočit na obsah

Ambulantní specialisté: povolat nás do nemocnic by jen uškodilo

MUDr. Zorjan Jojko. Foto: J. Koťátko

Aktualizace stanoviska Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k myšlence povolat ambulantní specialisty povinně na práci do nemocnic, resp. na jejich jednotky intenzivní péče.

Rada SAS registruje závažnost situace v ČR v rámci probíhající pandemie COVID 19.

Souhlasíme s tím, že je třeba, aby každý, kdo může, pomohl.

Zároveň ale považujeme za nutné, aby všechny odpovědné orgány počítaly s tím, že

 • chronicky nemocných s jinými diagnózami než je COVID 19 je české populaci obrovské množství a nemocnice v současné době nejsou schopny se o ně postarat. Jakkoli násilně bourat síť ostatních poskytovatelů, kteří o ně pečují, může být právě pro tyto pacienty nebezpečné.
 • jedna z důležitých současných úloh ambulancí je v tom, že tyto chronicky nemocné drží mimo nemocnice, tj.  že brání jejich koncentraci v přeplněných čekárnách, čímž je chrání před nákazou  COVIDem 19. Zároveň tím brání ještě většímu zatížení nemocničních lékařů a jejich odvádění od práce u lůžka.

Podstatně větší počet pacientů s onemocněním COVID 19 je léčeno ambulantně ve srovnání s počtem hospitalizovaných. K nim je třeba přičíst i pacienty, kteří COVID prodělali a mají v současné době po něm komplikace i pacienty s jinými diagnózami, kteří kvůli pandemii návštěvu u lékařů původně odkládali a dnes je třeba u nich řešit řadu komplikací. V nemocnicích leží tisíce lidí, do našich ambulancí jich chodí statisíce.

 • jakékoli přerušení činnosti ambulancí pro ně znamená významné finanční ztráty.
 • mezi ambulantními specialisty je vysoké procento lékařů v důchodovém věku (jejich průměrný věk je 53 let, šedesátiletých a starších jich je cca 37 %). Sami jsou rizikoví v případě   onemocnění COVIDem19.
 • jsme vycvičeni pro vysoce specializovanou práci v ambulancích. Jen malá část z nás někdy pracovala na JIPkách, zná pravidla intenzivní péče, umí obsluhovat např. ventilátory.

Jsme tedy jednoznačného názoru, že v první řadě má být

 1. provedena restrukturalizaci péče v samotných nemocnicích, včetně uzavření jejich neCOVIDOVých ambulancí a stažení vlastních lékařů k lůžkům. Mají být zrušeny tzv. souběhy. Řada našich kolegů již nabídla přilehlým nemocnicím, že se postará o jejich ambulantní pacienty. Jsme si jisti, že taková nabídka platí od naprosté většiny ambulantních specialistů.
 2. v podstatně větší míře využita pomoc armády včetně armádních lékařů.
 3. uvažováno o podmínkách, které by umožnily ambulantním specialistům pomoci dobrovolně:
  • Musí být respektován jejich věk, zdravotní stav i kvalifikace. V případě, že by šlo o jiný obor, než kterému se věnují, musí být tomu přiměřeně nastavena jejich právní odpovědnost i rozsah práce, který po nich bude žádán. Vysoce specializovanou práci na JIPkách mohou provádět jen ti lékaři, kteří k tomu mají příslušné vzdělání a zkušenost s obsluhou aktuálně užívaných přístrojů.
  • Musí jim být nabídnuta dostatečná a rychlá kompenzace, která zabráni finanční smrti jejich ambulance v době jejich nepřítomnosti, jež vykryje ztráty, které by v souvislosti s tímto vznikly. Povinnosti platit nájem, energie, splátky půjček, leasingů, mzdy ostatním pracovníkům, tj. režijní náklady jejich ambulance, které mnohdy znamenají v součtu až stovky tisíc měsíčně pro každé jednotlivé pracoviště, nezmizí a ani nepočkají.
  • Musí jim být nabídnuto řešení, jak bude postaráno o jejich pacienty.

Tedy zdůrazňujeme:

 • Jakákoli forma pomoci by měla být především dobrovolná.
 • Jsme schopni se postarat o ambulantní pacienty z nemocničních ambulancí. Tím odlehčit nemocnicím a působit tak i protiepidemicky.
 • Vysoce specializovanou práci lékařů na JIPkách je možné žádat jen po těch, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenost s obsluhou tamních přístrojů.
 • Pomoc v nemocnicích nesmí znamenat nepřiměřený výpadek naší péče o ambulantní pacienty ani finanční smrt ambulancí, resp. zničení segmentu ambulantních specialistů.

 Žádáme vládu ČR, Ústřední krizový štáb, Ministerstvo zdravotnictví, krajské úřady i ostatní odpovědné úřady, aby vše výše vyjmenované respektovali.

Jakýkoli jiný postup bychom považovali za špatný. Pro pacienty by byl nebezpečný, nemocnicím by nijak nepomohl, vedl by k zbytečnému poklesu úrovně ambulantní péče v ČR a v neposlední řadě k devastaci našeho segmentu. Současnou situaci českého zdravotnictví by jen zhoršil.

Soustřeďte se na opatření, která opravdu pomohou. Pracujte na tom, aby je lidé dodržovali.

V tom deklarujeme naši připravenost v maximální míře pomoci. 

Schváleno 26. 11. 2021

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Sdílejte článek

Doporučené