Přeskočit na obsah

Ambulantní specialisté: povolat nás do nemocnic by jen uškodilo

MUDr. Zorjan Jojko. Foto: J. Koťátko

Aktualizace stanoviska Rady Sdružení ambulantních specialistů (SAS) k myšlence povolat ambulantní specialisty povinně na práci do nemocnic, resp. na jejich jednotky intenzivní péče.

Rada SAS registruje závažnost situace v ČR v rámci probíhající pandemie COVID 19.

Souhlasíme s tím, že je třeba, aby každý, kdo může, pomohl.

Zároveň ale považujeme za nutné, aby všechny odpovědné orgány počítaly s tím, že

 • chronicky nemocných s jinými diagnózami než je COVID 19 je české populaci obrovské množství a nemocnice v současné době nejsou schopny se o ně postarat. Jakkoli násilně bourat síť ostatních poskytovatelů, kteří o ně pečují, může být právě pro tyto pacienty nebezpečné.
 • jedna z důležitých současných úloh ambulancí je v tom, že tyto chronicky nemocné drží mimo nemocnice, tj.  že brání jejich koncentraci v přeplněných čekárnách, čímž je chrání před nákazou  COVIDem 19. Zároveň tím brání ještě většímu zatížení nemocničních lékařů a jejich odvádění od práce u lůžka.

Podstatně větší počet pacientů s onemocněním COVID 19 je léčeno ambulantně ve srovnání s počtem hospitalizovaných. K nim je třeba přičíst i pacienty, kteří COVID prodělali a mají v současné době po něm komplikace i pacienty s jinými diagnózami, kteří kvůli pandemii návštěvu u lékařů původně odkládali a dnes je třeba u nich řešit řadu komplikací. V nemocnicích leží tisíce lidí, do našich ambulancí jich chodí statisíce.

 • jakékoli přerušení činnosti ambulancí pro ně znamená významné finanční ztráty.
 • mezi ambulantními specialisty je vysoké procento lékařů v důchodovém věku (jejich průměrný věk je 53 let, šedesátiletých a starších jich je cca 37 %). Sami jsou rizikoví v případě   onemocnění COVIDem19.
 • jsme vycvičeni pro vysoce specializovanou práci v ambulancích. Jen malá část z nás někdy pracovala na JIPkách, zná pravidla intenzivní péče, umí obsluhovat např. ventilátory.

Jsme tedy jednoznačného názoru, že v první řadě má být

 1. provedena restrukturalizaci péče v samotných nemocnicích, včetně uzavření jejich neCOVIDOVých ambulancí a stažení vlastních lékařů k lůžkům. Mají být zrušeny tzv. souběhy. Řada našich kolegů již nabídla přilehlým nemocnicím, že se postará o jejich ambulantní pacienty. Jsme si jisti, že taková nabídka platí od naprosté většiny ambulantních specialistů.
 2. v podstatně větší míře využita pomoc armády včetně armádních lékařů.
 3. uvažováno o podmínkách, které by umožnily ambulantním specialistům pomoci dobrovolně:
  • Musí být respektován jejich věk, zdravotní stav i kvalifikace. V případě, že by šlo o jiný obor, než kterému se věnují, musí být tomu přiměřeně nastavena jejich právní odpovědnost i rozsah práce, který po nich bude žádán. Vysoce specializovanou práci na JIPkách mohou provádět jen ti lékaři, kteří k tomu mají příslušné vzdělání a zkušenost s obsluhou aktuálně užívaných přístrojů.
  • Musí jim být nabídnuta dostatečná a rychlá kompenzace, která zabráni finanční smrti jejich ambulance v době jejich nepřítomnosti, jež vykryje ztráty, které by v souvislosti s tímto vznikly. Povinnosti platit nájem, energie, splátky půjček, leasingů, mzdy ostatním pracovníkům, tj. režijní náklady jejich ambulance, které mnohdy znamenají v součtu až stovky tisíc měsíčně pro každé jednotlivé pracoviště, nezmizí a ani nepočkají.
  • Musí jim být nabídnuto řešení, jak bude postaráno o jejich pacienty.

Tedy zdůrazňujeme:

 • Jakákoli forma pomoci by měla být především dobrovolná.
 • Jsme schopni se postarat o ambulantní pacienty z nemocničních ambulancí. Tím odlehčit nemocnicím a působit tak i protiepidemicky.
 • Vysoce specializovanou práci lékařů na JIPkách je možné žádat jen po těch, kteří mají příslušné vzdělání a zkušenost s obsluhou tamních přístrojů.
 • Pomoc v nemocnicích nesmí znamenat nepřiměřený výpadek naší péče o ambulantní pacienty ani finanční smrt ambulancí, resp. zničení segmentu ambulantních specialistů.

 Žádáme vládu ČR, Ústřední krizový štáb, Ministerstvo zdravotnictví, krajské úřady i ostatní odpovědné úřady, aby vše výše vyjmenované respektovali.

Jakýkoli jiný postup bychom považovali za špatný. Pro pacienty by byl nebezpečný, nemocnicím by nijak nepomohl, vedl by k zbytečnému poklesu úrovně ambulantní péče v ČR a v neposlední řadě k devastaci našeho segmentu. Současnou situaci českého zdravotnictví by jen zhoršil.

Soustřeďte se na opatření, která opravdu pomohou. Pracujte na tom, aby je lidé dodržovali.

V tom deklarujeme naši připravenost v maximální míře pomoci. 

Schváleno 26. 11. 2021

Za Radu SAS MUDr. Zorjan Jojko, předseda

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.