Přeskočit na obsah

Ápropos, poplatky...

Že zdravotní poplatky nejsou minulostí, ale dosud platným zákonným opatřením, dosvědčují pokuty, jež uděluje VZP zdravotnickým zařízením za jejich nevybírání. K praxi pokut VZP vydala následující tiskové prohlášení.

Všeobecná zdravotní pojišťovna postupuje ve věci správního řízení kvůli nevybírání regulačních poplatků striktně podle zákona. Odvolání jednotlivých zdravotnických zařízení proti udělené pokutě posuzuje vždy rozhodčí orgán, který je na VZP nezávislý a tvoří jej mimo jiné zástupci ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí a ministerstva financí.

Na jeho rozhodnutí nemá VZP přímý vliv. V současnosti ve třech případech rozhodčí orgán udělení pokuty potvrdil, v dalších si vyžádal doplnění důkazů. Je tedy zřejmé, že udělené pokuty neodpustil, ani nezrušil, jak se objevilo v některých sdělovacích prostředcích. Pouze v některých případech věc vrátil k došetření, což je zcela standardní postup.

V různých fázích správního řízení je 28 případů. Potvrzení prvních tří pokut je tedy jasným důkazem, že Všeobecná zdravotní pojišťovna postupuje v otázce nevybírání regulačních poplatků v souladu se zákonem.

Zdroj: Medical Tribune

Doporučené