Přeskočit na obsah

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu přijímá nový Etický kodex

Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) a její členové dlouhodobě podporují principy etiky a transparence, které přispívají ke kultivaci moderního zdravotnického prostředí. Jejich činnost je upravena Etickým kodexem, jež stanoví závazná, vymahatelná samoregulační pravidla, která jsou v mnohém přísnější a konkrétnější než stávající legislativní úprava. Dosavadní Etický kodex, který je v platnosti s mírnými změnami od roku 1993, byl 1. ledna 2021 nahrazen novým Kodexem. „Nový Kodex je lokalizovanou transpozicí celoevropsky závazného Etického kodexu Evropské federace farmaceutických společností a asociací (EFPIA). Jako takový je dalším krokem inovativního farmaceutického průmyslu na cestě za účinnou transparentní seberegulací,“ vysvětluje Mgr. Jakub Dvořáček, MHA, LL.M., výkonný ředitel AIFP.

Kodex AIFP obecně představuje soubor etických pravidel odsouhlasených členy AIFP pro propagaci léčivých přípravků vůči zdravotnickým odborníkům a pro interakci se zdravotnickými odborníky, zdravotnickými zařízeními, pacientskými organizacemi i jejich zástupci. Cílem je zajistit, aby při provádění těchto činností byly co nejpřísněji dodržovány etické zásady profesionálního a odpovědného jednání. Kodex AIFP platí pro všechny typy komunikace a interakce, a to jak tradiční, tak i digitální. Upravuje mj. pravidla pro sponzoring akcí, vzdělávání nebo grantovou podporu.

Nový Kodex AIFP nahrazuje dosavadní platné kodexy vydané AIFP. Konsolidace samotná zajišťuje zjednodušení, odstranění duplicit a vyjasnění některých částí Kodexu AIFP. V rámci konsolidace byla většina aktuálně platných pravidel převzata, některá neaktuální pravidla byla vypuštěna a další oblasti jsou upraveny zcela nově. Kompletní znění Kodexu AIFP je dostupné na stránkách: https://www.aifp.cz/cs/eticky-kodex/.

Zdroj: tisková zpráva

Sdílejte článek

Doporučené