Přeskočit na obsah

Boehringer Ingelheim oznámil výsledky za rok 2018

S částkou 3,2 miliardy eur (+ 2,8 %) vzrostly výdaje na výzkum a vývoj na 18,1 % ročního obratu.

Během roku se společnost zaměřovala na specifické terapeutické oblasti. „Naším cílem je významně přispět ke zdokonalení léčby rakoviny,“ říká předseda správní rady Hubertus von Baumbach. „Kromě toho pracujeme na výzkumu fibrotických, metabolických, imunologických a dalších onemocnění. Náš výzkumný program je značně zaplněný.“

Investice do hmotných aktiv byly s částkou téměř miliardy eur (+ 9 %) vyšší než kdykoli dříve. Provozní výnosy opět činily 3,5 miliardy eur (- 0,4 %), zatímco zisk skupiny po zdanění vzrostl na 2,1 miliardy eur. „V roce 2018 vzrostla rentabilita tržeb z 19,3 % na 19,8 % a podíl vlastního kapitálu z necelých 38 % na 40 %. I z finančního hlediska jsme tedy velmi zdravou společností,“ poznamenává člen správní rady pro finance Michael Schmelmer.

Průměrný počet zaměstnanců ve všech regionech mírně vzrostl na celkových 50 370 osob (+ 2 %).

 

Humánní léčiva: Silné portfolio

S tržbami 12,6 miliardy eur přispěla v roce 2018 humánní léčiva k celkovým tržbám 72 procenty. Předvídatelný pokles tržeb z důvodu vypršení patentů na inovativní léčiva byl více než kompenzován a tato divize tedy dosáhla po očištění o vlivy měn růstu 5,1 %.  Tržby z globálního poskytování licencí byly nižší než v předchozím roce a snížily celkovou míru růstu v této oblasti podnikání na 3,3 %.

Stejně jako v předchozích letech k tržbám nejvíce přispěl lék na respirační onemocnění  SPIRIVA® (-11,4 % po měnové korekci), následovaný rodinou léčiv na diabetes 2. typu JARDIANCE® (včetně léků SYNJARDY® a GLYXAMBI®) s 1,8 miliardy eur (+ 52,5 % po měnové korekci), antikoagulanciem PRADAXA® s 1,5 miliardy eur  (+ 7,0 % po měnové korekci), lékem na diabetes 2. typu TRAJENTA® s 1,4 miliardy eur (+ 9,0 % po měnové korekci) a lékem  na idiopatickou plicní fibrózu OFEV® s 1,1 miliardy eur (+ 28,7 % po měnové korekci).

S částkou 2,8 miliardy eur odpovídaly investice do výzkumu a vývoje 22,1 % tržeb z prodeje humánních léčiv. Cílem celkem 90 projektů v různých fázích výzkumu je, aby se u 75 % z nich podařilo být buď první molekulou ve své třídě účinných látek, nebo aby byly prvním léčivým přípravkem v nové terapeutické oblasti. V onkologii jsou ohniskem zájmu nádory plic, žaludku a střev, a z fibrotických onemocnění se společnost zaměřuje na systémovou sklerodermii s intersticiálním plicním postižením. V oblasti metabolických onemocnění je hlavním bodem výzkumu nealkoholická steatohepatitida, zatímco v imunologii je tomu chronické zánětlivé onemocněním pokožky a střev. Další projekty se zabývají poruchami centrální nervové soustavy, jako je například Alzheimerova nemoc, schizofrenie, obezita a retinopatie.

 

Veterinární medicína: Technická integrace dokončena

V oblasti veterinárních léčiv se naše pozornost zaměřuje na inovativní vakcíny, antiparazitika
a další terapeutická řešení pro hospodářská zvířata i domácí mazlíčky. V roce 2018 byly čtyřmi nejprodávanějšími produkty antiparazitika NEXGARD®, FRONTLINE® a HEARTGARD® společně s vakcínou INGELVAC CIRCOFLEX®. Tržby ve výši 4 miliard eur představovaly 23 % celkových tržeb.

Ve druhém roce transakce se společností Merial dosáhla tato divize významného růstu tržeb
(5,6 % po měnové korekci), přičemž zároveň pracovala na své integraci. “Od prvního dne jsme se zaměřili na to, aby zásobování našich zákazníků plynule pokračovalo. Výsledkem je dobrá míra růstu spolu s dokončením technické integrace,” říká Hubertus von Baumbach. Zvláštní pozornost si zasluhuje inovační potenciál veterinární medicíny tam, kde je provázán s výzkumem humánních léčiv.

 

Zakázková výroba biofarmaceutik stále vede

Oddělení biofarmaceutických přípravků si v oblasti zakázkové výroby udrželo vedoucí pozici i v roce 2018 a k celkovým tržbám tak přispělo 4 %. Stav objednávek se nadále vyvíjel pozitivně a zajišťoval vysokou míru využití kapacity v biofarmaceutické výrobě.

 

Výhled na rok 2019

Společnost Boehringer Ingelheim očekává v aktuálním finančním roce mírný růst tržeb a dalších intenzivních investičních aktivit na srovnatelném základě. „Jen v Evropě plánujeme v příštích pěti letech investice ve výši více než 3 miliardy eur, “říká von Baumbach. „Klíčovým předpokladem jsou zde celkové konkurenční podmínky našich evropských provozů.“

Boehringer Ingelheim

Cílem inovativní farmaceutické společnosti Boehringer Ingelheim, která se orientuje na výzkum léčivých přípravků, je zlepšování zdraví lidí i zvířat. Důraz je přitom kladen na onemocnění,
u kterých doposud nebylo nalezeno uspokojivé léčebné řešení. Společnost se proto zaměřuje na vývoj inovativních léčivých přípravků, které mohou pacientům prodloužit život. V oblasti veterinární medicíny pak Boehringer Ingelheim symbolizuje pokročilou prevenci.

Rodinná firma Boehringer Ingelheim byla založena v roce 1885 a dnes patří mezi 20 největších farmaceutických společností. Přes 50 000 zaměstnanců denně přináší hodnotu pacientům skrze inovativní práci ve třech obchodních oblastech: humánní léčivé přípravky, veterinární medicína
a biofarmaceutika. V roce 2018 dosáhla společnost obratu ve výši téměř 17,5 miliard eur. Výdaje na výzkum a vývoj přitom představovaly 18,1 % z této částky, tj. 3,2 miliardy eur.

Boehringer Ingelheim jako rodinná firma plánuje v horizontu generací a dbá na dlouhodobý úspěch spíše než na krátkodobý zisk. Společnost proto využívá organického růstu z vlastních zdrojů, přičemž je zároveň otevřena novým partnerstvím a strategickým aliancím v oblasti výzkumu. Ve všem, co společnost Boehringer Ingelheim dělá, přirozeně přijímá svou odpovědnost vůči lidem i životnímu prostředí.

 

Další informace jsou k dispozici na http://www.boehringer-ingelheim.com nebo ve výroční zprávě na: http://annualreport.boehringer-ingelheim.com.

Zdroj: Boehringer Ingelheim

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.