Přeskočit na obsah

Chřipka: Neočkovaný zdravotník je pro pacienty hrozbou, někdy i smrtelnou

Tato skutečnost samozřejmě negativně ovlivňuje i výsledné statistiky proočkovanosti, které jsou u českých zdravotníků pravděpodobně pod již tak nízkým celorepublikovým průměrem.1a

V České republice doposud neexistují oficiální statistiky, které by sledovaly proočkovanost zdravotníků a zdravotnického personálu. Kolik se jich každoročně skutečně chrání před chřipkou, lze jen odhadovat.2b Předpokládá se však, že jejich počet pravděpodobně nepřesahuje ani celorepublikový průměr1b, který se v posledních letech pohybuje na úrovni 5- 6 %.2a,10 Přitom Světová zdravotnická organizace každý rok apeluje na závažnost chřipkového onemocnění a doporučuje naočkovat minimálně 30 % populace a až 75 % osob v rizikových skupinách.3a,3b

Každý rok umírá v ČR na chřipku až 2 000 lidí

„Chřipku není radno podceňovat. Jde o vysoce nakažlivé infekční onemocnění s epidemickým až pandemickým charakterem šíření. Původcem onemocnění je virus, který se vyskytuje jako typ A, B nebo C. Nákaza každoročně postihuje 10 % světové populace, v průběhu pandemie dokonce 40 až 50 %. Na rozdíl od běžných respiračních viróz může mít závažný průběh,“ říká MUDr. Zdeňka Jágrová, ředitelka protiepidemického odboru Hygienické stanice hlavního města Prahy. V Evropské unii se počet úmrtí v souvislosti s chřipkou odhaduje průměrně na 125 tisíc osob za rok. U nás v České republice bývá každý rok příčinou smrti až 2 tisíc osob, což představuje víc jak 2 % všech úmrtí.4

Dobrovolnost očkování v ČR vs. povinnost ve světě

Jedinou dostatečně spolehlivou a účinnou prevencí chřipky je očkování.5 Národní imunizační komise ho dle Světové zdravotnické organizace a postupů v ostatních zemích doporučuje především rizikovým skupinám (senioři nad 65 let a chronicky nemocní jakéhokoli věku – tj. osoby s poruchou imunity, pacienti s chronickým onemocněním dýchacího systému, astmatici, lidé s chronickým onemocněním ledvin nebo jater, osoby s chronickým onemocněním srdce a cév, diabetici, lidé s poruchou funkce průdušek a plic) a dále těhotným ženám a lidem přicházejícím do kontaktu s rizikovými pacienty, tedy i pracovníkům ve zdravotnictví a v sociálních ústavech.12 Nemocný lékař či zdravotní sestra totiž mohou pro oslabené pacienty představovat velkou hrozbu a zdroj vážných zdravotních komplikací.2d

„Česká legislativa však povinné očkování zdravotníků nijak nedefinuje. Očkování proti chřipce tak zůstává na dobrovolné bázi a na postoji jednotlivých zdravotnických zařízení. Praxe na zahraničních klinikách bývá přitom zcela odlišná. V některých vyspělých zemích se očkování jednoznačně považuje za vhodné opatření přispívající k bezpečnosti pacientů, na některých odděleních je dokonce povinné,“ upozorňuje MUDr. Zdeňka Jágrová. Například v USA je očkování proti chřipce součástí akreditačního procesu nemocnic a je nařízeno pro pracovníky JIP, ARO a některých dalších zdravotnických zařízení. Odmítnou-li se nechat očkovat, musí namísto toho po celou chřipkovou sezónu, tedy několik měsíců, používat ochrannou roušku nebo polomasku.7 Odmítne-li zdravotník taková opatření, je propuštěn.6,8

V důsledku toho se proočkovanost zdravotníků v USA v sezóně 2016-17 pohybovala kolem 78,6 %, v zařízeních s povinnou vakcinací byla ještě daleko vyšší (96,7 %.) Naproti tomu tam, kde nebylo očkování vyžadováno, dosáhla proočkovanost zdravotnického personálu necelých 46 %.11

V evropských zemích se k očkování zdravotníků začíná přistupovat podobně jako v USA. V EU je v naprosté většině zemí doporučené očkování všech zdravotnických pracovníků, příp. zdravotníků v přímém kontaktu s pacienty, anebo se specifickými skupinami pacientů (lidé s oslabenou imunitou a senioři).1c

Zdroje:

 1. Fabiánová K., Havlíčková M., Kynčl J.: Očkování zdravotníků proti chřipce – pomůže nám edukace?. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.vakcinace.eu/data//files/hradecke2016/havlickovam-ockovanizdravotnikuproti.pdf
 2. Medical Tribune: Očkování proti chřipce už běží, zdravotníci se očkují málo. Dostupné z: https://www.tribune.cz/clanek/40646-ockovani-proti-chripce-uz-bezi-zdravotnici-se-ockuji-malo
 3. Fabiánová K.: Možnosti očkování pro zdravotníky aneb Chráním sebe, chráním Tebe. Státní zdravotní ústav. Dostupné z: http://www.sneh.cz/_soubory/_clanky/95.pdf
 4. Kapla J.: Chřipka. Medicína Pro Praxi 2009; 6(1): 14–16. Dostupné z: https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2009/01/03.pdf
 5. Mýty a nepravdy spojené s očkováním. Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Dostupné z: http://www.aifp.cz/cs/brozury/Contents/0/vakcinace_08_09_2016_1.pdf
 6. Ministerstvo zdravotnictví České republiky: Chřipka. Dostupné z: http://www.mzcr.cz/dokumenty/chripka_4664_2073_5.html
 7. Jágrová Z.: Očkování, Hygienická stanice hlavního města Prahy
 8. Koubová M.: Zdravotníci by měli být povinně očkováni proti chřipce. Alespoň na vybraných odděleních. Zdravotnický deník. Dostupné z: http://www.zdravotnickydenik.cz/2015/09/zdravotnici-by-meli-byt-povinne-ockovani-proti-chripce-alespon-na-vybranych-oddelenich/
 9. Jágrová Z.: Očkování proti chřipce. Hygienická stanice Hlavního města Prahy: Dostupné z: http://www.hygpraha.cz/dokumenty/ockovani-proti-chripce-2781_2781_161_1.html
 10. Chlíbek R.: Chřipka – podceňované onemocnění. Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
 11. Centers for Disease Control and Prevention: Influenza Vaccination Coverage Among Health Care Personnel — United States, 2016–17 Influenza Season. Dostupné z: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/66/wr/mm6638a1.htm
 12. Doporučený postup pro očkování proti sezónní chřipce. Dostupné z: http://www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Doporuceny_postup_pro_ockovani_proti_sezonni_chripce.pdf

Zdroj: STOP chřipce!

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.