Přeskočit na obsah

ČLK vyzývá ministryni: nedovolte privatizaci

Otevřený dopis prezidenta České lékařské komory ministryni zdravotnictví vlády ČR

Vážená paní ministryně,

dovoluji si Vás tímto veřejně požádat, aby Ministerstvo zdravotnictví ČR již neodsouhlasilo žádnou fůzi zdravotních pojišťoven minimálně do doby, než  bude ukončen legislativní proces projednávání zásadní novely zákonů č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, a č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, která by měla pravidla slučování zdravotních pojišťoven upravit.

V žádném případě by se neměla opakovat situace z června letošního roku, kdy Vaše ministerstvo odsouhlasilo sloučení Zdravotní pojišťovny AGEL s  Hutnickou zaměstnaneckou pojišťovnou navzdory výhradám Ministerstva financí ČR a v rozporu s většinovým názorem poslanců Parlamentu ČR, kteří se snaží napravit chyby v zákonech o zdravotních pojišťovnách, které vznikly počátkem 90. let.

Vážená paní ministryně, dovoluji si Vás upozornit, že vláda, jejímž jste členem, nemá od občanů České republiky mandát k privatizaci veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvem zdravotnictví ČR schválenou fůzi Zdravotní pojišťovny AGEL a  Hutnické zaměstnanecké pojišťovny lze přitom stěží označit jinak než za projev „plíživé privatizace veřejného zdravotního pojištění“. Nadto, jak jsem již uvedl, povolení Ministerstva zdravotnictví ČR s touto fůzí bylo vydáno i přes výhrady Ministerstva financí ČR.

Pokud zákon č. 280/1992 Sb. ve svém ustanovení § 6 odst. 3 výslovně stanoví, že povolení má být vydáno po předchozím vyjádření Ministerstva financí ČR, a toto vyjádření je v konkrétním případě kritické a s výhradami, pak postupem v souladu se smyslem zákona je odstranění důvodů těchto výhrad a až poté příp. vydání povolení.

Tento postup však u uvedené fůze dodržen nebyl. Povinnost Ministerstva zdravotnictví ČR povolení vydat i přes výhrady Ministerstva financí ČR, rozhodně nelze dovodit z žádného obecně závazného právního předpisu, naopak.

S ohledem na chyby v platných zákonech naplňuje proces slučování zdravotních pojišťoven řadu zejména soukromých lékařů velkými obavami, neboť by mohl vyústit v posílení monopolního postavení zdravotních pojišťoven vůči nim.

Situace je o to vážnější, že minimálně jedna existující pojišťovna (Zdravotní pojišťovna AGEL + Hutnická zaměstnanecká pojišťovna) je ekonomicky provázána s některými zdravotnickými zařízeními, což může být i důvodem k podezření na možné porušování pravidel férové hospodářské soutěže.

Další posilování konglomerátu zdravotních pojišťoven a zdravotnických zařízení není v zájmu občanů České republiky, proto Vás žádám, abyste jako ministryně zdravotnictví nevyslovila souhlas s připojením České národní zdravotní pojišťovny k pojišťovnám AGEL a Hutnické.

Česká lékařská komora preferuje model několika navzájem si konkurujících zdravotních pojišťoven a podporuje přijetí takových právních předpisů, které by zajistily důsledné ekonomické oddělení zdravotních pojišťoven od zdravotnických zařízení.

 

 

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.