Přeskočit na obsah

Dotace hlavního města Prahy usnadní vnitronemocniční dopravu VFN

Vnitronemocniční doprava, jak se převozu nemocných pacientů říká, nespadá do služeb poskytovaných zdravotnickou záchrannou službou a není hrazena ze zdravotního pojištění. Proto ji zajišťuje nemocnice buď vlastními silami, nebo se smluvními dopravci. O to je dotace Magistrátu hl. města Prahy ve výši 2 347 400 korun velkou pomocí.

Konkrétně bude z dotace zakoupena tato vysoce specializovaná technika:

  • transportní monitor vitálních funkcí s defibrilátorem a kardiostimulátorem (slouží k neodkladné resuscitaci a kompletní monitoraci životních funkcí);
  • transportní ventilátor (pro řízenou plicní ventilaci v různých provozních režimech);
  • přistroj pro mechanizovanou resuscitaci (umožňuje transportovat pacienta za probíhající nepřímé srdeční masáže);
  • lineární dávkovač pro přesné dávkování léků;
  • odsávačka;
  • záchranářský batoh s kolečky.

Všeobecná fakultní nemocnice je v současné době jeden z největších poskytovatelů zdravotních služeb pro pacienty nejen na území Prahy a Středočeského kraje, ale v řadě případů z celé České republiky. O tom svědčí i čísla: téměř 60.000 hospitalizací ročně a kolem 1 700 000 ambulantních vyšetření. Jednotlivá pracoviště jsou umístěna na území Prahy 2, Prahy 6, ale také na Zbraslavi. Dopravní obsluha těchto lokalit je velmi náročná a zahrnuje i dopravu nemocných. Pro transport nemocných ve stabilizovaném stavu má VFN, i díky Magistrátu hl. města Prahy, dostatečné vybavení.

KARIM je jednou z největších klinik VFN v Praze, jak počtem zaměstnanců, tak i počtem jednotlivých pracovišť. Kromě péče o kriticky nemocné na 25 lůžkách intenzivní péče se provozováním anesteziologické péče zásadně podílí na poskytování zdravotních služeb v rámci dalších klinik, a to jak chirurgického charakteru (všeobecná chirurgie, kardiochirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, oční, ORL a stomatologie), tak i nechirurgických pracovišť (radiologie, psychiatrie, endoskopie, angiologické a koronární jednotky). Zajišťuje zároveň neodkladnou péči pro celou VFN, nejen pro její pacienty a zaměstnance, ale i návštěvníky nemocnice.

Zdroj: hl. m. Praha + VFN

Sdílejte článek

Doporučené