Přeskočit na obsah

Evropští praktici proberou obezitu a očkování – sdílejí zkušenosti s eReceptem

Zástupci národních odborných organizací se sjíždí na Valné shromáždění Evropské unie praktických lékařů – UEMO (European Union of GeneralPractitioners/Family Physicians). 

Navzájem se inspirují tím, co u nich funguje, či právě naopak. Tyto zkušenosti pak přenášejí do svých domovských zemí i směrem do Evropské unie s návrhy k nápravě.

„Přesně v den zahájení sjezdu, 1. června, začne v Belgii platit povinnost eReceptu. Na rozdíl od nás jej ale nemusí používat lékaři nad 62 let věku, což mi přijde moudré, zvlášť ve světle toho, že v Evropě se průměrný věk praktika pohybuje kolem 54 let,“ uvádí MUDr. Petr Šubrt, místopředseda Sdružení praktických lékařů a koordinátor pražského setkání UEMO. Z Dánska by se zase podle něj všechny země mohly inspirovat, co se elektronizace zdravotnictví týče. „Řada českých praktických lékařů má ve srovnání se zahraničními protějšky kvalitně vybavené ordinace přístrojovou technikou, zejména POCT – Point of care testing, která jim umožňuje změřit CRP, INR, vitalitu plic či natočit EKG. To rozhodně není v ostatních zemí vždy obvyklé,“ doplňuje MUDr. Šubrt s tím, že na tom je vidět pozitivní vliv a motivace soukromého zdravotnictví.

Jedním z ožehavých problémů, který lékaři na UEMO již léta marně řeší, je snaha prosadit v zemích jako jsou Velká Británie, Itálie, Rakousko či Belgie uznání všeobecného lékařství jako samostatné specializace, srovnatelné s ostatními obory. Pocit druhořadosti praktiků je tísnivý – to platí nejvíce v Itálii. Veškeré snažení je zatím marné. Znepokojuje nás zejména fakt, že například zahraniční absolvent lékařské fakulty ve Velké Británii řeší po návratu uznání diplomu ze země, kde VPL není uznanou specializací,“ doplňuje MUDr. Šubrt.

Mezinárodní akce UEMO začíná 1. a končí 2. 6., přijede na ni i Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch a viceprezident České lékařské komory, MUDr. Zdeněk Mrozek, Ph.D.

O SPL
SPL ČR je nezávislou dobrovolnou organizací, sdružující na profesním principu všeobecné praktické lékaře pro dospělé, vykonávající praxi v ČR. Jeho posláním je rozvoj všeobecného praktického lékařství jako oboru a primární péče jako základního článku zdravotního systému, zlepšování podmínek i kvality činnosti praktických lékařů, hájení jejich zájmů, podpora a pomoc při výkonu jejich povolání. V současné době má SPL 4 800 členů (přibližně 90 % z celkového počtu praktických lékařů pro dospělé v ČR), což z něj činí vůbec největší dobrovolnou organizaci lékařů v ČR. Více na www.splcr.cz.

Zdroj: SPL ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.