Přeskočit na obsah

Hrozba kybernetických útoků na nemocnice a jiné významné cíle ČR

Tato kampaň může způsobit závažné dopady na dostupnost, důvěrnost či integritu informací u důležitých informačních a komunikačních systémů.

„K vydání tohoto varování nás vedly naše poznatky včetně poznatků z činnosti našich partnerů. Informace, které máme k dispozici, vedou k důvodné obavě z reálné hrozby závažných kybernetických útoků na významné cíle v České republice, především ale na systémy zdravotnických zařízení,“ říká ředitel NÚKIB Karel Řehka.

Z informací dostupných NÚKIB lze útoky vyplývající z uvedené hrozby očekávat v nejbližších dnech. Podle NÚKIB už nyní probíhá přípravná fáze těchto útoků, a to zejména prostřednictvím spear phishingové kampaně.

NÚKIB tuto hrozbu hodnotí na úrovni Vysoká - hrozba je pravděpodobná až velmi pravděpodobná. V souvislosti s touto hrozbou důrazně doporučuje provedení úkonů, které jsou detailně popsané ve VAROVÁNÍ.

Varování podle zákona o kybernetické bezpečnosti znamená, že správci systémů, které spadají do klasifikace kritické informační infrastruktury, významných informačních systémů, nebo provozovatelů základní služby, se popsanými hrozbami musí zabývat a musí přijmout adekvátní opatření. I osobám, které nepadají pod zákon o kybernetické bezpečnosti, doporučujeme varování zohlednit a zavést adekvátní opatření.

 

Varování NÚKIB najdete: https://www.nukib.cz/cs/uredni-deska/

Zdroj: NÚKIB

Sdílejte článek

Doporučené