Přeskočit na obsah

IBM se společně s lékařskými výzkumníky snaží nalézt léky na chřipku

Tisková zpráva společnosti IBM

Díky projektu World Community Grid mohou laboratorní testy začít během několika týdnů 

Galveston, Texas: IBM a Lékařská fakulta Univerzity Texasu (University of Texas Medical Branch, UTMB) odstartovaly projekt využití virtuálního superpočítače IBM World Community Grid k výzkumu potenciálních léků na rezistentní kmeny chřipkového viru a nové kmeny jako H1N1. Díky virtuálnímu výzkumu by mělo být možné zahájit laboratorní testy již za necelý měsíc.  

Vědci University of Texas Medical Branch budou využívat World Community Grid k identifikaci chemických sloučenin, které by s vysokou pravděpodobností mohly zastavit šíření chřipkových virů, a takto identifikované látky pak začnou testovat v laboratorních podmínkách. Projekt, na kterém by normálně výpočetní práce znamenaly tisíce let počítačového času, může být díky síti World Community Grid dokončen v řádu měsíců. Až 10 % potenciálních léků identifikovaných výpočty virtuálního superpočítače World Community Grid s velkou pravděpodobností vykáže v laboratoři antivirální účinnost a postoupí do dalšího testování. 

Podle vědců by hledání potenciálních léků bez přístupu k obrovskému výkonu virtuálního superpočítače World Community Grid trvalo neúnosně dlouho a vyžadovalo by obrovské množství času a laboratorního testování. Vědci doufají, že se jim v průběhu několika měsíců a let podaří najít vhodné látky pro klinické testy. Výzkumníci Univerzity Texasu v současné době využívají výkon sítě World Community Grid k výzkumným projektům zabývajících se horečkou dengue a západonilskou horečkou. 

Společný projekt Influenza Antiviral Drug Search využívá výpočetní výkon více než miliónu registrovaných zařízení a stovek tisíců jednotlivců, kteří věnují nevyužitý čas svých počítačů na humanitární a lékařský výzkum. 

Různé kmeny chřipky si ročně vyžádají životy stovek tisíc lidí po celém světě. Současná epidemie viru H1N1 připomíná, jak rychle chřipka mutuje a jak snadno se objevují nové kmeny viru.  

V síti World Community Grid proběhnou virtuální chemické experimenty, jejichž cílem je určit, které z miliónů malých molekul se mohou vázat na virus chřipky a zabránit jeho šíření. Počítačovou předpověď lze potom otestovat v laboratorních a klinických podmínkách, což jsou další fáze vývoje léků před uvedením na trh. Všechny výsledky budou okamžitě zpřístupňovány dalším vědcům zabývajícím se výzkumem chřipky. 

Jednotlivci, kteří chtějí tomuto projektu věnovat nevyužitý čas svých počítačů, se mohou jednoduše během pár minut zaregistrovat na webu www.worldcommunitygrid.org a nainstalovat si do počítače bezplatný, bezpečný program, který je nebude nijak rušit při práci.  

Projekt World Community Grid je největší existující veřejná humanitární síť, jež má přes 430 000 členů a nabízí propojení více než 1,2 miliónu počítačů.

 

  
O společnosti IBM

Další informace o společnosti IBM najdete na webu: ibm.com/cz. 
 

### 

IBM and Medical Researchers Launch Effort To Find Flu Drug Treatments

 

Lab tests may begin in just weeks as a result of World Community Grid 

GALVESTON, Texas - 05 May 2009: IBM and the University of Texas Medical Branch (UTMB) launched an effort using IBM's World Community Grid "virtual supercomputer" to allow laboratory tests on drug candidates for drug-resistant influenza strains and new strains, such as H1N1, in less than a month.  

Researchers at the University of Texas Medical Branch will use World Community Grid to identify the chemical compounds most likely to stop the spread of the influenza viruses and begin testing these under laboratory conditions. The computational work adds up to thousands of years of computer time which will be compressed into just months using World Community Grid. As many as 10% of the drug candidates identified by calculations on World Community Grid are likely to show antiviral activity in the laboratory and move to further testing. 

According to the researchers, without access to World Community Grid's virtual super computing power, the search for drug candidates would take a prohibitive amount of time and laboratory testing. Yet, over the next several months and years, researchers say they hope to identify candidates for clinical tests. The University of Texas researchers are currently using the power of World Community Grid on research projects involving dengue fever and West Nile diseases. 

"Because of the experience we gained with our dengue drug project running on World Community Grid, we expect to identify new influenza drug candidates to test in less than a month," said Dr. Stan Watowich, lead researcher and Associate Professor of Biochemistry at UTMB. "World Community Grid gives us the computational power to undertake projects that are typically quite daunting. We can move from computer calculations into laboratory testing more quickly and with a sharper focus." 

The joint project, "Influenza Antiviral Drug Search," uses computer power from over one million devices registered and hundreds of thousands of individuals who donate their unused computer time for humanitarian and medical research. 

Influenza claims the lives of hundreds of thousands of people around the world each year. The current H1N1 virus outbreak is a reminder of how quickly influenza mutates and how easily new strains of the virus emerge. New flu vaccines are needed every year because of the high rate at which the virus changes. Each year, new strains of influenza virus increasingly show resistance to available drugs. 

World Community Grid will run virtual chemistry experiments to determine which of the millions of small molecules can attach to the influenza virus and inhibit it from spreading. The computer predication can then be tested in the laboratory and clinic, which are the next phases in developing drugs for the marketplace. All of the results will be made freely available to other researchers studying influenza. 

"Influenza is one of the world's most elusive viruses, and it has a deadly impact every year. Now anyone with a computer and Internet access can be a part of a global solution to address this very critical health concern," said Stanley S. Litow, IBM's Vice President of Corporate Citizenship and Corporate Affairs and President of the IBM International Foundation. "At a time when the media is filled with discouraging news that is apparently out of our control, here's something each and every one of us can do to make a difference." 

To donate unused computer time to this project, individuals simply take a few minutes to register on www.worldcommunitygrid.org and install a free, secure, unobtrusive software program onto their computers. When computers are idle, for example when people are at lunch, their computers request data from World Community Grid's server. These computers then perform drug discovery computations using this data, and send the results back to the server, prompting it for a new piece of work. A screen saver shows individuals when their computers are being used and helps them track the progress of the effort. 

World Community Grid is the largest public humanitarian grid in existence, with an 430,000-plus members linking more than 1,2 million computers. However, this represents only a fraction of the estimated one billion computers worldwide that could be used for medical breakthroughs. If more computers were contributing to the effort, the research could progress faster and more research projects, even those requiring the largest supercomputers, could be added. 

World Community Grid results include:

  • Nutritious Rice for the World has already returned 12 million transactions and 11,000 years of compute time.
  • AfricanClimate@Home just completed its data collection and research analysis will now begin.
  • Help Defeat Cancer proved their more accurate technique for identifying cancer and received a $2.5 million grant from NIH to further deploy its system.
  • FightAIDS@Home has identified over 40 potential drug candidates and is proceeding with laboratory work on these. In addition, Scripps has also recently identified 12 compounds that are candidates to "bind" to a new site on one HIV "superbug", strains of HIV that are now multi-drug resistant.
  • Discovering Dengue Drugs Together has identified potential antiviral compounds and is continuing with laboratory work on those.

 

For more information about IBM, please visit www.ibm.com.

 

Zdroj: IBM

Sdílejte článek

Doporučené