Přeskočit na obsah

IKEM největším transplantačním centrem v Evropě

299 ledvin, 154 jater, 38 srdcí, 41 slinivek, 1 tenké střevo a 7 Langerhansových ostrůvků – dohromady 540 orgánů, které daly šanci na nový život 486 pacientům. „Za tímto číslem stojí enormní úsilí celého týmu Transplantcentra, od chirurgů, koordinátorů, sester až po lékaře internisty. A neméně důležití jsou i lékaři intenzivisté z dárcovských nemocnic. Jim všem patří dík našich pacientů,“ říká Ing. Michal Stiborek, MBA, ředitel IKEM.

Rekordnímu počtu se tak zatím nevyrovná žádné jiné evropské centrum: „IKEM se stal největším transplantačním centrem co do počtu výkonů v Evropě. Dle dostupných dat ani největší centrum Velké Británie – Birmingham, ani centra na severu Evropy nebo v okolních zemích nedosahují našich výsledků,“ dodává prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., přednosta Transplantcentra IKEM.

 

Nejvíce transplantací ledvin

Kvantitativně největším programem v IKEM jsou transplantace ledvin. Loni chirurgové vyměnili ledvinu celkem 299 pacientům. Z tohoto čísla se jednalo v 33 případech o ledvinu od žijícího dárce. Program, v němž je většina párů z České republiky, rozšířily i výměny s Rakouskem a na sklonku roku 2019 s Izraelem. „Spojování dvojic probíhá každých čtvrt roku a mezinárodních spolupráce nám dává větší možnost pro pacienty najít potenciálního dárce,“ vysvětluje doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie. Transplantace ledvin představují nejlepší metodu léčby nezvratného selhání ledvin. Tím v Česku trpí přes 6000 lidí. „Jen 12 % z nich je zařazeno k transplantaci ledvin, proto je důležité, aby se každý nemocný aktivně zajímal a nebál se zeptat svého nefrologa nebo i kontaktovat naše koordinátory v IKEM,“ doplňuje prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc.

 

Nejvíce transplantací jater u dospělých

148 dospělých dostalo díky novým játrům šanci na život. To je nejvíce dospělých od začátku tohoto programu. Zároveň chirurgové zachránili život i dalším 6 dětským pacientům. „Nejčastější indikací pro transplantaci jater jsou u nás problémy spojené s poškozením jater kvůli alkoholismu, dále hepatocelulární karcinom, primární sklerozující cholangitida nebo chronická infekce hepatitidou C. Dobrá zpráva pro pacienty je, že výsledky přežívání našich pacientů leží zřetelně nad průměrem udávaným evropským registrem: jednoroční přežívání pacientů činí 90 %, pětileté 82 % a desetileté 74 %,“ říká doc. MUDr. Jiří Froněk, Ph.D., přednosta Kliniky transplantační chirurgie.

 

Nejvíce dárců orgánů

Výjimečná byla i spolupráce s dárcovskými nemocnice nejen v transplantačním regionu IKEM, celkem 155. „Každá dárcovská nemocnice má různé podmínky, na kterých závisí jejich možnost zapojit se do dárcovského programu. Jsou centra, která v loňském roce indikovala i dvě desítky dárců, jiná třeba jen jednoho. Důležité je, že záleží na každém, byť jediném dárci. Právě ten v dané chvíli může zachránit život nemocného pacienta,“ vysvětluje doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc., vedoucí Oddělení odběru orgánů a transplantačních databází. Dárci orgánů se v Česku již dávno nestávají tzv. „motorkáři“, ale jsou to ve většině případů pacienti po cévní mozkové příhodě, nikoli po traumatech hlavy. Obecně jsou to spíše starší lidé, celkem 60 % z nich bylo loni starších 51 let, výjimkou nejsou dárci po sedmdesátce.

 

 

Zdroj: tisková zpráva

Sdílejte článek

Doporučené