Přeskočit na obsah

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imbruvica

padělek, kapsle
Foto: shutterstock.com

SÚKL ve spolupráci se společností Janssen-Cilag s.r.o. si dovolují upozornit na výstrahy, jež byly vytvořeny v souvislosti s výskytem padělku léčivého přípravku  Imbruvica, 140mg cps. dur. 90.

Ve dnech 26.-27. října 2021 obdrželo oddělení kvality společnosti Janssen-Cilag s.r.o. (součást farmaceutického sektoru Johnson & Johnson spol. s.r.o.) prostřednictvím systému správy alertů pro FMD (NSOL/CZMVS) několik výstrah/alertů pro léčivý přípravek Imbruvica, 140mg cps. dur. 90, šarže č. KIS0400, datum použitelnosti 08/2021, GTIN: 05909991195137, Kód chyby: A3, Popis chyby: Balení nenalezeno. 

Všechny výstrahy pak byly způsobeny baleními se sériovým číslem (SN) začínajícím 149217032xxx. Balení začínající tímto sériovým číslem nejsou originálním léčivým přípravkem společnosti Janssen-Cilag s.r.o. Ke dni 20.12.2021 nebyla potvrzena fyzická přítomnost těchto balení na českém trhu. 
Originální balení dotčené šarže, které je v česko-slovensko-polském provedení bylo distribuováno společností Janssen od dubna do května 2021. 

Žádáme všechny provozovatele, aby věnovali této zprávě náležitou pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže léčivého přípravku Imbruvica, 140mg cps. dur. 90 do karantény za účelem ověření autenticity a neprodleně kontaktujte SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl.cz nebo infs@sukl.cz.  

Zdroj: SÚKL

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.