Přeskočit na obsah

Informace o výskytu padělku léčivého přípravku Imbruvica

padělek, kapsle
Foto: shutterstock.com

SÚKL ve spolupráci se společností Janssen-Cilag s.r.o. si dovolují upozornit na výstrahy, jež byly vytvořeny v souvislosti s výskytem padělku léčivého přípravku  Imbruvica, 140mg cps. dur. 90.

Ve dnech 26.-27. října 2021 obdrželo oddělení kvality společnosti Janssen-Cilag s.r.o. (součást farmaceutického sektoru Johnson & Johnson spol. s.r.o.) prostřednictvím systému správy alertů pro FMD (NSOL/CZMVS) několik výstrah/alertů pro léčivý přípravek Imbruvica, 140mg cps. dur. 90, šarže č. KIS0400, datum použitelnosti 08/2021, GTIN: 05909991195137, Kód chyby: A3, Popis chyby: Balení nenalezeno. 

Všechny výstrahy pak byly způsobeny baleními se sériovým číslem (SN) začínajícím 149217032xxx. Balení začínající tímto sériovým číslem nejsou originálním léčivým přípravkem společnosti Janssen-Cilag s.r.o. Ke dni 20.12.2021 nebyla potvrzena fyzická přítomnost těchto balení na českém trhu. 
Originální balení dotčené šarže, které je v česko-slovensko-polském provedení bylo distribuováno společností Janssen od dubna do května 2021. 

Žádáme všechny provozovatele, aby věnovali této zprávě náležitou pozornost a odebírali léčivé přípravky výhradně od oprávněných subjektů. V případě jakýchkoliv pochybností uložte podezřelá balení uvedené šarže léčivého přípravku Imbruvica, 140mg cps. dur. 90 do karantény za účelem ověření autenticity a neprodleně kontaktujte SÚKL, a to telefonicky na +420 272 185 234, +420 272 185 333 nebo elektronicky na zavady@sukl.cz nebo infs@sukl.cz.  

Zdroj: SÚKL

Sdílejte článek

Doporučené