Přeskočit na obsah

Informace VZP ČR k uplatňování regulačních srážek za 2017

V souladu s dohodou uzavřenou mezi VZP ČR a ČLK nebudou uplatňovány regulační srážky za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky.

Regulační srážka za vyžádanou péči a za ZUM/ZULP bude u ambulantních specialistů uplatněna pouze u těch poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč. U ambulantních gynekologů bude uplatněna regulační srážka za vyžádanou péči rovněž pouze u těch poskytovatelů, u kterých došlo k překročení limitu stanoveného úhradovou vyhláškou o více než 200 000 Kč. O oprávněnosti regulační srážky bude v těchto případech rozhodovat rozhodčí orgán složený z jednoho zástupce VZP ČR, jednoho zástupce ČLK a jednoho odborníka z daného oboru a regulační srážka bude uplatněna až po projednání případu rozhodčím orgánem. Podmínkou projednání regulační srážky rozhodčím orgánem je podání písemné námitky proti regulační srážce ze strany dotčeného poskytovatele.

Upozorňujeme poskytovatele, kterým byla za rok 2017 ze strany VZP ČR vypočtena regulační srážka za vyžádanou péči nebo ZUM/ZULP, že je třeba, aby ve lhůtě uvedené ve vyúčtování VZP ČR písemně sdělili, že s uplatněním regulace nesouhlasí. Konkrétní zdůvodnění nesouhlasu lze uvést již v tomto sdělení (písemné námitce), nebo ve lhůtě, kterou si poskytovatel ke zpracování zdůvodnění sám určí. Pokud poskytovatel nestihl písemnou námitku podat ve lhůtě, kterou určila VZP ČR, je třeba, aby tak učinil bez zbytečného odkladu.

Zdroj: Zpráva ČLK rozeslaná 5. 4. všem členům

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.