Přeskočit na obsah

Kvalita vody ve Středočeském kraji je před koupací sezónou výborná

„Loni jsme vykonali 582 kontrol koupacích vod, z toho bylo 125 přírodních koupališť. V uplynulé sezóně panovaly vzhledem ke střídání teplot příznivé podmínky pro jakost vody v přírodních koupalištích a tak jsme nevydali žádný zákaz koupání,“ přibližuje ředitelka KHS Jarmila Rážová a dodává: “Předpovědět, jaká bude letos kvalita vody v přírodě, je obtížné. Její jakost totiž závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějšími hodnotami, které se v takových vodách sledují, jsou ukazatele mikrobiologické a množství sinic. Kvalita vody je dále ovlivňována slunečním svitem, teplotou vody, intenzitou větru nebo četností srážek, takže hodnotit můžeme až v průběhu sezóny.“

15. května byla na vybraných přírodních koupalištích již odebrána první série vzorků a podle výsledných analýz je situace výborná. Přestože celý duben a začátek května panovalo výrazně teplé a slunečné počasí, na vývoji vodní mikroflóry se to dosud neprojevilo. Pyl ze stromů je koncentrován většinou pouze na okrajích vodních ploch, fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech a díky tomu dosahuje průhlednost vody na podstatné části lokalit až tří metrů. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Vyžlovka v oblasti Praha – východ, kde má voda sníženou kvalitu právě díky zvýšenému množství fytoplanktonu a s ním souvisejícím větším množstvím chlorofylu. Z uvedeného důvodu je voda v citované lokalitě klasifikována stupněm 2, na ostatních ověřovaných místech, včetně nejnavštěvovanějších lokalit Středočeského kraje, přehradních nádrží Orlík a Slapy, je voda hodnocena stupněm 1 – voda vhodná ke koupání.

Zdravotní rizika spojená s koupáním v nevyhovujících přírodních koupalištích představují zejména sinice, dále potenciální fekální znečištění, v důsledku čehož se mohou objevit alergické reakce, při pozření pak střevní potíže a možný je i přenos žloutenky typu A. Poměrně častá je také kožní vyrážka na částech těla ponořených do vody, kdy může též jít o velmi svědivé onemocnění, tzv. cerkáriovou dermatitidu (parazitární onemocnění).

Co se týká koupání v nesledovaných přírodních vodních plochách, je nutné kvalitu vody posoudit alespoň pomocí vizuální kontroly, tedy zda ve vodě neplave nějaké znečištění a jaká je průhlednost vody. Je-li voda zbarvena do zelena, může se jednat o nárůst sinic, které mohou způsobovat vyrážky nebo alergické reakce kůže. Zelené zabarvení mohou ovšem způsobovat také řasy, které zdraví škodlivé de facto nejsou.

Rozlišit sinice a řasy lze tímto jednoduchým testem:

Naplňte pet-lahev danou vodou a nechte minimálně 20 minut stát v klidu na světle.

  • Pokud se za tuto dobu vytvoří u hladiny v lahvi zelený kroužek (podoba zelené krupičky nebo drobného jehličí) a jinak zůstane voda v lahvi čirá, jedná se o sinice.
  • Jestliže voda v lahvi zůstane rovnoměrně zakalená, nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně půjde o řasy.

V případě, že jde pravděpodobně o zvýšený výskyt sinic, doporučuje KHS se v takové vodě nekoupat, případně alespoň se osprchovat.

Hodnocení rozborů vody ve sledovaných lokalitách je každý pátek aktualizováno na www.koupacivody.cz, kde se nachází údaje v mapových podkladech za celou republiku, jednotlivá koupaliště jsou pak specifikována také na stránkách KHS http://khsstc.cz/ v části „Koupací vody“.

Zdroj: KHS STC

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.