Přeskočit na obsah

Kvalita vody ve Středočeském kraji je před koupací sezónou výborná

„Loni jsme vykonali 582 kontrol koupacích vod, z toho bylo 125 přírodních koupališť. V uplynulé sezóně panovaly vzhledem ke střídání teplot příznivé podmínky pro jakost vody v přírodních koupalištích a tak jsme nevydali žádný zákaz koupání,“ přibližuje ředitelka KHS Jarmila Rážová a dodává: “Předpovědět, jaká bude letos kvalita vody v přírodě, je obtížné. Její jakost totiž závisí na mnoha faktorech. Nejdůležitějšími hodnotami, které se v takových vodách sledují, jsou ukazatele mikrobiologické a množství sinic. Kvalita vody je dále ovlivňována slunečním svitem, teplotou vody, intenzitou větru nebo četností srážek, takže hodnotit můžeme až v průběhu sezóny.“

15. května byla na vybraných přírodních koupalištích již odebrána první série vzorků a podle výsledných analýz je situace výborná. Přestože celý duben a začátek května panovalo výrazně teplé a slunečné počasí, na vývoji vodní mikroflóry se to dosud neprojevilo. Pyl ze stromů je koncentrován většinou pouze na okrajích vodních ploch, fytoplankton se zatím objevuje v minimálních počtech a díky tomu dosahuje průhlednost vody na podstatné části lokalit až tří metrů. Mírné zhoršení bylo zaznamenáno pouze na lokalitě Vyžlovka v oblasti Praha – východ, kde má voda sníženou kvalitu právě díky zvýšenému množství fytoplanktonu a s ním souvisejícím větším množstvím chlorofylu. Z uvedeného důvodu je voda v citované lokalitě klasifikována stupněm 2, na ostatních ověřovaných místech, včetně nejnavštěvovanějších lokalit Středočeského kraje, přehradních nádrží Orlík a Slapy, je voda hodnocena stupněm 1 – voda vhodná ke koupání.

Zdravotní rizika spojená s koupáním v nevyhovujících přírodních koupalištích představují zejména sinice, dále potenciální fekální znečištění, v důsledku čehož se mohou objevit alergické reakce, při pozření pak střevní potíže a možný je i přenos žloutenky typu A. Poměrně častá je také kožní vyrážka na částech těla ponořených do vody, kdy může též jít o velmi svědivé onemocnění, tzv. cerkáriovou dermatitidu (parazitární onemocnění).

Co se týká koupání v nesledovaných přírodních vodních plochách, je nutné kvalitu vody posoudit alespoň pomocí vizuální kontroly, tedy zda ve vodě neplave nějaké znečištění a jaká je průhlednost vody. Je-li voda zbarvena do zelena, může se jednat o nárůst sinic, které mohou způsobovat vyrážky nebo alergické reakce kůže. Zelené zabarvení mohou ovšem způsobovat také řasy, které zdraví škodlivé de facto nejsou.

Rozlišit sinice a řasy lze tímto jednoduchým testem:

Naplňte pet-lahev danou vodou a nechte minimálně 20 minut stát v klidu na světle.

  • Pokud se za tuto dobu vytvoří u hladiny v lahvi zelený kroužek (podoba zelené krupičky nebo drobného jehličí) a jinak zůstane voda v lahvi čirá, jedná se o sinice.
  • Jestliže voda v lahvi zůstane rovnoměrně zakalená, nebo se začne tvořit větší zákal u dna, pravděpodobně půjde o řasy.

V případě, že jde pravděpodobně o zvýšený výskyt sinic, doporučuje KHS se v takové vodě nekoupat, případně alespoň se osprchovat.

Hodnocení rozborů vody ve sledovaných lokalitách je každý pátek aktualizováno na www.koupacivody.cz, kde se nachází údaje v mapových podkladech za celou republiku, jednotlivá koupaliště jsou pak specifikována také na stránkách KHS http://khsstc.cz/ v části „Koupací vody“.

Zdroj: KHS STC

Sdílejte článek

Doporučené