Přeskočit na obsah

Lékárníci připomenou možnosti odvykání kouření a podpoří tak Světový den boje proti rakovině

Na 4. únor připadá každoročně Světový den boje proti rakovině. Ze tří čtvrtin jsou za zhoubná onemocnění odpovědné 4 faktory, které můžeme všichni ovlivnit sami svým vlastním přístupem. Výživové faktory se podílejí na vzniku rakoviny z cca 35 %. Hned na druhém místě je kouření, které se podílí na vzniku nádorů z 30 % a dalšími významnými příčinami jsou nízká pohybová aktivita a alkohol, jimž je přičítáno po 5 %.

Nejvýznamnější jednotlivou příčinou předčasných úmrtí je kouření způsobující až 90 % rakoviny plic. Kromě ní také dalších 13 různých druhů rakoviny a mnoha dalších onemocnění - chronické obstrukční plicní nemoci, vzniku aterosklerózy s následným infarktem myokardu, cévní mozkovou příhodou nebo ischemickou chorobou dolních končetin.

Jak způsobují cigarety rakovinu? Jejich kouř obsahuje přes 70 kancerogenů. Ty se dostávají při jeho vdechnutí do celého těla krví a mění DNA v buňkách, poškozují geny a způsobují nekontrolované dělení buněk a vznik nádoru. Kouř působí stejně negativně nejen na kuřáka, ale i na jeho blízké, kteří jsou vystaveni tzv. pasivnímu kouření. Každá vykouřená cigareta zkracuje život o 11 minut. Denně zemře v ČR na následky kouření 43 lidí.

„Kouření je závislost, není lehké s ním přestat. Proto je úspěšnost odvykání bez pomoci velmi nízká. Intenzivní odborná intervence a vhodné léčivé přípravky však úspěšnost několikanásobně zvyšují,“ připomíná Lubomír Chudoba, prezident ČLnK. V České republice funguje v současnosti vedle 41 center pro závislé na tabáku také 190 lékáren, v nichž provází vyškolení lékárníci své pacienty v rámci konzultací procesem odvykání kouření. Tito lékárníci jsou pečlivě proškoleni tzv. garantovaným kurzem České lékárnické komory probíhajícím již pátým rokem pod záštitou profesorky Evy Králíkové, největší odbornice na léčbu závislosti na tabáku v České republice, která říká: „Pokud přestanete kouřit bez pomoci, jste mezi pouhými pěti lidmi ze sta, kterým se to takto povede – neváhejte se tedy obrátit na odborníky, šance na úspěch bude mnohem vyšší.“ Pacientům odvykajícím za pomoci intenzivní léčby ve výše uvedených centrech nebo v lékárnách přispívají některé pojišťovny na potřebné léky i v roce 2018 - Všeobecná zdravotní pojišťovna částkou 2 500 Kč, Oborová zdravotní pojišťovna částkou do výše 4 000 Kč, Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra do výše 500 Kč, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna do 1000 Kč a Vojenská zdravotní pojišťovna do 400 Kč.

Seznam lékáren poskytujících konzultace v rámci odvykání kouření najdete zde, nebo i s dalšími kontakty na centra pro závislé na tabáku, telefonní linku či mobilní aplikaci na www.slzt.cz. Na stejném místě naleznete i přehled příspěvků zdravotních pojišťoven včetně formulářů potřebných pro jejich získání.

Zdroj: ČLnK

Sdílejte článek

Doporučené