Přeskočit na obsah

Lékařská komora nesouhlasí s tzv. protikrizovým balíčkem MZ

Tisková zpráva ČLK

Schválení návrhu ministerstva zdravotnictví by ohrozilo ekonomickou stabilitu systému veřejného zdravotního pojišťění a tím i dostupnost kvalitní zdravotní péče pro občany ČR v  roce 2010.

ČLK má zásadní výhrady vůči návrhu zákona, který by měl realizovat některá opatření v  sektoru zdravotnictví „ pro řešení dopadu finanční a ekonomické krize“, která schválila Vláda ČR dne 19. 3. 2009.
Navrhovaný zákon je rozdělen do pěti částí, přičemž se jedná o změnu následujících zákonů :
-       zákon č. 48/1997 Sb.,  o veřejném zdravotním pojištění v  platném znění;
-       zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění v  platném znění;
-       zákon č. 551/1991 Sb., o všeobecné zdravotní pojišťovně ČR v  platném znění;
-       zákon č. 280/1992 Sb., o rezortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách v  platném znění;
-       zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech v  platném znění.
         Zásadní připomínky ČLK k  uvedenému návrhu zákona, s  nimiž ČLK seznámila nejenom vedení Ministerstva zdravotnictví ČR, ale též premiéra Ing. Topolánka, designovaného předsedu Vlády ČR Ing. Fišera, Csc., ministra financí Ing. Kalouska, předsedu Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny MUDr. Krákoru a rovněž předsedy všech parlamentních politických stran, naleznete v  příloze.

Za nejnebezpečnější ČLK považuje následující návrhy ministerstva zdravotnictví:
1)      Změny pravidel stanovování úhrad léků z  veřejného zdravotního pojištění, které by způsobily zvýšení výdajů veřejného zdravotního pojištění za léky o cca. 2,5 miliardy Kč ročně.
2)      Zmrazení výše zástupné platby státu za osoby bez vlastních příjmů (děti, důchodci, nezaměstnaní ...) pro rok 2010 na úrovni platby, kterou ministerstvo zdravotnictví navrhuje pro   II. pololetí roku 2009. Schválení tohoto návrhu by sice do konce roku 2009 zvýšilo příjmy systému veřejného zdravotního pojištění proti současnému stavu o + 1,8 miliardy korun českých, avšak oproti současné platné právní úpravě by se v  roce 2010 příjmy tohoto systému snížily o – 4,9 miliardy Kč. Schválení návrhu ministerstva zdravotnictví by tedy do konce roku 2010 ochudilo české zdravotnictví minimálně o 3,1 miliardy korun českých.
     Navzdory některým racionálním dílčím opatřením, např. změny výběru pojistného a jeho přerozdělování nebo změny ve fondového hospodaření zdravotních pojišťoven, není návrh zákona žádným protikrizovým opatřením, ale je právě naopak cestou, jak zavléci české zdravotnictví v  roce 2010 do závažných ekonomických problémů.
 
MUDr. Milan Kubek

 

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené