Přeskočit na obsah

Memorandum o spolupráci – lékárenská péče

My, níže podepsaní zástupci a představitelé lékárnické obce, provozovatelů lékáren, odborných společností a akademické sféry deklarujeme tímto spolupráci na níže uvedených prioritách. Ty považujeme za klíčové pro další rozvoj oboru lékárenské péče. Naším cílem je vytvořit pro lékárníky podmínky, které zajistí jejich hlubší zapojení do preventivních zdravotnických programů, podpoří využijí jejich odborné erudice ke zkvalitnění léčby pacientů a významnější uplatnění v účelné farmakoterapii v oblasti následné zdravotní péče. Naší vizí je maximálně přispět k naplnění zdravotních potřeb obyvatel České republiky.

My, níže podepsaní se budeme společně podílet na přípravě potřebných legislativních opatření a koordinaci jejich prosazení. Za tímto účelem oslovujeme ministra zdravotnictví, předsedy zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ředitele zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jsme přesvědčeni, že společné řešení níže uvedených témat představuje cestu ke zkvalitnění lékárenské péče ve prospěch obyvatel České republiky.

Společné priority pro zajištění lékárenské péče

  • Změna financování lékárenské péče – zabezpečující základní funkci lékáren, kterou je kvalitní a bezpečný výdej léčivých přípravků veřejnosti a soubor činností přispívajících ke správnému zacházení s léčivy. Lékárníci nemohou být dále přetěžováni rozšiřováním administrativních požadavků ze strany státu a Evropské komise a musí mít dostatek času a finančních prostředků nejen na základní výkon profese, ale také na své postgraduální vzdělávání. Lékárníci musí dostat více příležitostí zapojit se do preventivních a screeningových šetření, napomoci se zdravotní edukací obyvatel a věnovat se účelné farmakoterapie v primární, nemocniční a následné péči. Klíčové je zavedení modelu odměňování lékárenské péče, který eliminuje závislost příjmu lékárny na ceně léčivého přípravku, zajistí ekonomicky stabilní prostředí pro provozování lékáren a zároveň bude spravedlivým ohodnocením odborných činností poskytovaných v lékárně. Je nezbytné dopracovat modul ePreskripce a připravit systém sdílení zdravotnických dat.
  • Dostupnost lékárenské péče – pro udržení a rozvoj lékárenské péče je nutné nastavit podmínky pro vytvoření racionální sítě lékáren s ohledem na pevně stanovená geograficko-demografická kritéria . Obdobně jako v řadě EU zemí je potřebné podpořit lékárny ve venkovských regionech.
  • Stejné doplatky pro všechny pacienty – chaos v doplatcích na léky hrazené z veřejného zdravotního pojištění musí být odstraněn a místo něj zaveden evropský systém s přesně definovanými a oddělenými skupinami léků bez doplatku a léků s doplatky, které budou stejně vysoké ve všech lékárnách. Každá lékárna musí mít dále možnost objednat potřebné léky pro své pacienty. Nesmí nadále docházet k upřednostňování lékáren tak, jak si určují sami někteří výrobci a distributoři léčiv bez ohledu na aktuální potřebu pacientů.

Dokument podepsali za Českou lékárnickou komoru PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident; za Českou farmaceutickou společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně, z.s., prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D, předseda; za Grémium majitelů lékáren, z.s. Mgr. Marek Hampel, předseda; za Poskytovatelé lékárenské péče z.s. PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně; za Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., MBA, děkan, za Farmaceutickou fakultu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, děkanka, za Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví MUDr. Antonín Malina Ph.D., MBA, ředitel a za Mladí lékárníci, o.s. PharmDr. Aleš Novosád, předseda.

Zdroj: ČLnK

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.