Přeskočit na obsah

Ministerstvo schválilo první tři dotace zubařům v odlehlých oblastech

Do zubařských ordinací v Horní Cerekvi, Chebu a v Ústí nad Labem – Střekově tak poputuje státní podpora určená na krytí mzdy všeobecné sestry, dentální hygienistky nebo zubní instrumentářky v celkové výši přes 3,5 mil. Kč.

„Touto finanční podporou chceme motivovat zubaře k tomu, aby si otevřeli nebo převzali stávající ordinace v místech, kde je to nejvíce potřeba, aby pacienti nemuseli dojíždět neúnosně daleko. Jsem velmi rád, že první stomatologové využili nabídnuté pomoci. Věřím, že to bude impuls pro další lékaře,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Další žádosti o dotaci nyní čekají na schválení. Maximální výše udělené dotace je 240 000 Kč za rok (12 měsíců) a 1 200 000 Kč za 5 let (60 měsíců) s tím, že finanční spoluúčast žadatele na celkovém rozpočtu projektu musí činit minimálně 30 %. Dotace bude úspěšným žadatelům vyplácena ročně. Ministerstvo zdravotnictví celkem vyčlení přes 100 mil. Kč ze státního rozpočtu. Do roku 2021 tak může být dotace udělena až stovce žadatelů.

Program připravilo ministerstvo ve spolupráci s Českou stomatologickou komorou, která ministerstvu poskytla cenné zkušenosti z praxe. Pro přesné zacílení této podpory skutečně tam, kde je potřeba, byla ministrem zdravotnictví zřízena Komise pro dostupnost stomatologické péče v ČR, která je složena ze zástupců zdravotních pojišťoven, České stomatologické komory, Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Ministerstva zdravotnictví. Jejím úkolem bylo vytipovat oblasti s omezenou dostupností stomatologické péče. Nejkritičtějšími místy se ukázala např. města Tábor, Bruntál, Rumburk či Strakonice. Při mapování oblastí jsou též brány v úvahu v největší možné míře i podněty občanů, které Komisi zasílají a nadále mohou zasílat na adresu dent@mzcr.cz.

„Tam, kde chybí zubař, ho potřebují co nejdříve. Proto ještě nově upravíme metodiku pro žadatele o poskytnutí dotace tak, aby žádosti byly posuzovány v co nejkratší době,“ vysvětlil ministr Adam Vojtěch a doplnil: „Nedostupnost zubní péče není však pouze otázkou geografického rozmístění, ale spočívá také v tom, že stomatologové neberou pojištěnce. Z toho důvodu jsme do podmínek udělení dotace dali požadavek, aby do 3 let přijali minimálně 1 500 pojištěnců.“ Žadatel o dotaci je rovněž povinen doložit, že má uzavřenou smlouvu alespoň se čtyřmi zdravotními pojišťovnami s největším zastoupením pojištěnců v dané oblasti. Velmi obtížně se dále hledají zubní lékaři ochotní ošetřovat dětské pacienty. Nedostatek zubních lékařů ošetřujících děti je s výjimkou Prahy prakticky ve všech regionech ČR. Z toho důvodu ministerstvo mezi vstupní kritéria pro udělení dotace zařadilo podmínku, že děti do 15 let (včetně) společně se seniory ve věku 65 a více let musí tvořit alespoň 10 % všech registrovaných pojištěnců daného lékaře. Zubař dále musí poskytovat zdravotní služby v rozsahu alespoň 35 ordinačních hodin týdně rozložených do 5 pracovních dnů týdně. Udělením dotace se lékař zaváže, že bude poskytovat zdravotní služby v dané obci po dobu minimálně pěti let od dne udělení dotace.

Metodiku, výzvu i všechny potřebné informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách ministerstva.

Více informací o dotačním programu také naleznete v této tiskové zprávě MZ ČR.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.