Přeskočit na obsah

Ministerstvo zdravotnictví a praktičtí lékaři uzavřeli memorandum o vzájemné spolupráci na reformě primární péče

Podpis pod dokument vedle ministra Vojtěcha připojili předseda Sdružení praktických lékařů České Republiky (SPL ČR) Petr Šonka, předsedkyně Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost České republiky (SPLDD ČR) MUDr. Ilona Hülleová, předsedkyně Odborné společnosti praktických dětských lékařů České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (OSPDL ČLS JEP) Alena Šebková a předseda Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (SVL ČLS JEP) Svatopluk Býma.

„Spolupráce s praktickými lékaři si velmi vážím, je velmi konstruktivní a jsem rád, že jsme si dnes podepsáním memoranda vytyčili společné cíle vedoucí k reformě primární péče,“ zhodnotil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Mezi hlavní cíle vzájemné spolupráce patří především posílení role praktického lékaře, rozšíření kompetencí a aktivní zapojení praktiků v oblasti prevence a včasného záchytu onemocnění. „Pacienti dnes bloudí systémem. Naším společným cílem je proto posílení role praktických lékařů v systému a rozšíření jejich kompetencí tak, aby se praktik stal tím základním kontaktním místem pro pacienta. S tím souvisí také to, že by se praktiční lékaři měli více věnovat péči o pacienty s akutními a chronickými onemocněními. To vše povede k zásadně lepší a efektivnější organizaci zdravotní péče o pacienty,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Signatáři memoranda se zavázali k podpoře udržení a zřizování praxí praktických lékařů i ve venkovských oblastech tak, aby byla zajištěna a zlepšována dostupnost zdravotní péče rovnoměrně ve všech regionech ČR. Cílem podepsané spolupráce je také podpora vzdělávání a rozvoje oborů všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost, zefektivnění vzájemné komunikace v rámci přípravy a prosazování nových medicínských postupů, doporučených lékařských metod, preventivních postupů a opatření. Lékaři i ministerstvo zdravotnictví budou společně pracovat na zvýšení informovanosti a zdravotní gramotnosti pacientů. A v neposlední řadě podpisem memoranda se obě strany zavázali k rozvoji elektronizace českého zdravotnictví, snížení administrativní zátěže zdravotnických pracovníků a zvýšení bezpečnosti pacientů.

„Jsem velmi rád, že jsme dnes podepsali toto memorandum. Považuji to za jasnou deklaraci toho, že ministerstvo má upřímný zájem o spolupráci s praktickými lékaři a zároveň jako oboustranný závazek do budoucna. Praktický lékař je základním kamenem primární péče a primární péče je základem zdravotního systému. Bez dobře fungující primární péče nelze vystavět dobře fungující zdravotní systém. V ČR není potenciál praktických lékařů dobře využit a je velmi důležité, že to ministerstvo chce změnit. Zvláště v současné době, kdy se české zdravotnictví potýká s personálními problémy a začíná v některých regionech pociťovat nedostatek praktických lékařů. Věřím, že potřebná reforma primární péče, na které s ministerstvem spolupracujeme, pomůže vyřešit řadu problémů, které trápí české zdravotnictví a přinese lepší kvalitu a komfort pacientům,“ řekl po podpisu memoranda předseda Sdružení praktických lékařů ČR Petr Šonka.

Memorandum stvrzuje účast zástupců praktických lékařů a obou odborných společností, kteří memorandum podepsali, na všech vnitřních připomínkových řízení k legislativním návrhům připravovaných Ministerstvem zdravotnictví se vztahem k primární péči. Dále tento krok potvrzuje jejich členství v Pracovní skupině pro reformu primární péče a v neposlední řadě také členství zástupců Sdružení praktických lékařů a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost v Radě poskytovatelů Ministerstva zdravotnictví.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené