Přeskočit na obsah

Ministerstvo zdravotnictví: Konopí má být hrazené pojišťovnami s doplatkem pacienta

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh na devadesátiprocentní úhradu konopí pro léčebné použití z veřejného zdravotního pojištění. „Uvědomujeme si, že dnešní cena léčebného konopí může být pro některé skupiny pacientů významně zatěžující, zejména pro ty, kteří jsou v invalidním důchodu a mají nízké příjmy. Dokonce může vést k nelegálnímu domácímu samopěstování konopí neznámé kvality, které může mít ve výsledku zásadně negativní dopady na zdraví pacienta. Chceme proto pacientům přispět z veřejného zdravotního pojištění až 90 % prodejní ceny konopí v lékárně. Výše doplatku bude srovnatelná s doplatky u léčby chronických onemocnění,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Návrh počítá s limitem pro množství konopí hrazené z veřejného zdravotního pojištění na 30 g měsíčně. „Považujeme to za dostatečné, protože dnes jeden pacient spotřebuje v průměru do 10 g měsíčně. Potvrdilo nám to i provedené dotazníkové šetření mezi předepisujícími lékaři. Nicméně ve výjimečných případech na základě návrhu ošetřujícího lékaře po schválení revizním lékařem bude možná i úhrada nad tento limit,“ vysvětlil ministr. Cena léčebného konopí bude ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv nově regulována a maximální doplatek bude zastropován. Doplatek pacienta slouží jako pojistka proti nadměrnému užívání a úniku na černý trh. Pro účely sběru a vyhodnocení dat o účinnosti konopí návrh zavádí povinnost lékařů zasílat hlášení z klinické praxe. Již dnes je léčebné konopí předepisováno na eRecept, nově však bude v těchto případech obsahovat také náležitosti, jako je diagnóza, množství KLP, dávkování, léková forma či cesta podání.

Úhradu léčby konopím z veřejných prostředků považují za žádoucí také lékaři. V dotazníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv provedeného v prosinci 2018 mezi 58 lékaři úhradu podpořilo 75 % z dotázaných. Kladně se návrhu postavila také Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. „Léčba konopím je jednoznačně alternativní způsob léčby, který se týká malého počtu pacientů. Vítáme návrh ministerstva, že těmto lidem, kterým konopí může v léčbě skutečně pomoci, bude hrazena téměř celá částka,“ uvedl předseda ČLS JEP Štěpán Svačina. Konopí pro léčebné použití je dnes pacientům dostupné ze dvou zdrojů – vypěstované v ČR, které zajišťuje na základě veřejné zakázky SÚKL a dále z dovozu. „Konopí je v ČR pro pacienty v dostatečné zásobě. V pátek jsme převzali další dodávku konopí vypěstovaného v ČR,“ ujistila pacienty ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová.

V roce 2018 bylo léčebné konopí alespoň jedenkrát předepsané a vydané 447 pacientům, což je více než trojnásobný nárůst oproti předešlému roku. Násobně se zvýšil i počet registrovaných lékařů – v roce 2018 se meziročně více než ztrojnásobil. A ke včerejšímu dni SÚKL eviduje celkově již 74 registrovaných lékařů. „Registrace lékařů je velice jednoduchá. Lékař nám pouze zašle písemně, emailem nebo přes datovou schránku žádost, která je z naší strany vyřízena zpravidla do jednoho, maximálně dvou týdnů,“ vysvětlila ředitelka Storová. Dvakrát ročně probíhají na Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví pro lékaře speciální kurzy. „Proces registrace pro lékaře skutečně není nijak složitý. Což dokazuje významně rostoucí počet předepisujících lékařů,“ uvedl Štěpán Svačina. Připravovat a vydávat konopí z dovozu mohou všechny lékárny. Vydávat konopí vypěstované v ČR mohou lékárny po uzavření smlouvy se SÚKL. Smlouva je jednoduše dostupná na webu www.sukl.cz. Její uzavření trvá týden.

Spotřeba konopí kontinuálně roste. V roce 2018 bylo vydáno 4 800 g léčebného konopí, což je téměř čtyřikrát více než v roce 2017 a dvakrát více než v roce 2016. „Průměrně se jím léčí 67 pacientů měsíčně s průměrnou spotřebou 6,3 g měsíčně,“ shrnula Irena Storová. Cena za 1 g léčebného konopí vypěstovaného v ČR pro pacienta je dnes 180 Kč bez DPH. Průměrné měsíční náklady na jednoho unikátního pacienta tak činí 1 134 Kč bez DPH. „Náš návrh léčebné konopí pacientům významně ekonomicky zpřístupňuje. Náklady by se nově měly pohybovat maximálně v řádu stokorun měsíčně,“ dodal ministr Adam Vojtěch.

Přibližně 90 % celkového množství léčebného konopí je vydáváno na diagnózu chronické neztišitelné bolesti, následuje roztroušená skleróza u cca 4 % z celkového množství konopí. „U pacientů s neztišitelnou chronickou bolestí vnímám konopí jako přínosné. Ačkoliv je nutné zdůraznit, že neexistuje klinická studie realizovaná v ČR, která by prokazovala jeho absolutní účinnost na chronickou bolest. V praxi se setkáváme s velkým zájmem lidí o předepsání léčebného konopí, aniž by měli problémy vhodné pro jeho indikaci. Zkrátka jen chtějí konopí, a ne klasické léky,“ uzavřel předseda Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP Jiří Kozák.

 konopi v čr

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: tisková zpráva

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.