Přeskočit na obsah

Ministr Holcát obnovil funkci Hlavní sestry

Ministr zdravotnictví Martin Holcát ustavil k 1. 11. 2013 v rámci úřadu Ministerstva zdravotnictví ČR obnovení funkce Hlavní sestry pro ČR. Do funkce je od tohoto data jmenována Mgr. Alena Šmídová, která na ministerstvu dosud vedla oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací. Hlavní sestra pro ČR by měla zastupovat zájmy zdravotních sester, jejichž počet v Česku přesahuje 100 tisíc. „Považuji za podstatné, aby tato funkce byla jasně definována a formalizována, aby měly zdravotní sestry svého zástupce v rámci struktury úřadu – představitele, k němuž se mohou v případě potřeby vždy obrátit,“ vysvětlil Martin Holcát, ministr zdravotnictví.

„Vážím si práce sester a myslím si, že si obor ošetřovatelství zaslouží, aby mu byla věnována patřičná pozornost i ze strany ministerstva. Při výkonu tohoto povolání je třeba nejen vysoká odborná profesionalita, ale také lidský přístup a osobní přesvědčení. Ráda a se vší zodpovědností se budu snažit o prosazování těch kroků, které mohou pozici zdravotních sester vylepšit. Máme v našem zdravotnictví výborné a šikovné sestry, ale chtěla bych apelovat i na ty kolegy, kteří nám svým přístupem k pacientům příliš nepomáhají, aby své povolávání vykonávali se vší empatií a pomohli nám v očích veřejnosti obraz sester zlepšovat,“ říká Alena Šmídová.

Nově jmenovaná Hlavní sestra pro ČR Alena Šmídová u příležitosti svého uvedení do funkce také uvedla, že se chce zabývat nejrůznějšími aspekty pracovní pozice zdravotní sestry a hodlá mj. spolupracovat  s profesními sdruženími, odbornými společnostmi, vzdělavateli, dalšími nelékařskými povoláními a lékaři. „Zásadně nechci oddělovat povolání lékařů a sester, ale naopak je vidím stát vedle sebe, přičemž každý má své kompetence a společně s dalšími zdravotnickými pracovníky tvoří sehraný pracovní tým, který poskytuje zdravotní služby ku prospěchu pacienta. Sama se setkávám s řadou problémů, které se při výkonu povolání sester vyskytují, tyto nesnáze vnímám a hodlám se podílet na jejich řešení. Patří mezi ně například zajištění zjednodušení ošetřovatelské a zdravotnické dokumentace. Z vlastní zkušenosti vím, že některé administrativní úkony sestry zbytečně zatěžují  a ubírají jim čas, který by mohly a měly věnovat raději pacientům,“ uvádí Alena Šmídová. K dalším oblastem, na něž se hodlá zaměřit, patří zlepšení pracovních podmínek, hledání cest k lepší vzájemné spolupráci v týmu a s managementy poskytovatelů zdravotních služeb, úprava kompetencí a také pracovněprávní otázky, jako je dodržování zákoníku práce či nepřetěžování sester jejich nedostatečným počtem v daném čase a místě. „Často slýcháme anonymní stesky, které ale z obavy z možného postihu nejsou dokumentovány na konkrétním případu, kde by k porušování pravidel mohlo docházet. Kde není žalobce, není ani soudce, a tak by funkce Hlavní sestry ČR mohla v tomto případě sloužit jako záruka zachování anonymity takové stížnosti a konkrétní případ nechat příslušnými orgány prověřit,“ uzavírá Alena Šmídová.

 

Mgr. Alena Šmídová vystudovala Střední zdravotnickou školu v oboru Zdravotní sestra (absolvovala v roce 1978) a  Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ve studijním programu  Ošetřovatelství – pedagogika (absolvovala v roce 1992).

Od roku 2010 působí jako vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských oborů a uznávání kvalifikací na odboru vzdělávání a vědy MZČR. V průběhu své profesionální kariéry pracovala jako sestra u lůžka na interním oddělení, dále působila jako učitelka na Střední zdravotnické škole, kde byla i 8 let statutární zástupkyní ředitelky. Od roku 2004 do roku 2009 působila jako hlavní sestra Vězeňské služby ČR. Publikovala několik odborných učebnic ošetřovatelství a článků do odborných časopisů, věnovala se přednáškové činnosti v oblasti ošetřovatelství.

Není členkou žádné politické strany.

Je vdova, má tři děti a šest vnoučat.  Mezi její zájmy patří turistika, jízda na kole, ruční práce a zahradničení.

tisková zpráva

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené