Přeskočit na obsah

Ministr podepíše smlouvu na vrtulníky s DSA a ATE

 

Hodnotící komise Ministerstva zdravotnictví v reakci na končící smlouvy současných provozovatelů vybrala v úterý 7. ledna na základě veřejné zakázky na provozování letecké záchranné služby na osmi stanovištích do konce roku 2028 s téměř ročním předstihem nové provozovatele. Vítězné nabídky jsou oproti očekávání o více než miliardu nižší. S dnešní půlnocí skončila 15denní odvolací lhůta, nikdo z uchazečů nepodal námitku. Ministerstvo zdravotnictví nyní zahájí kroky k podpisu smluv s novými provozovateli.

Od 1. ledna 2021 bude v Jihomoravském, Libereckém, Královéhradeckém, Jihočeském, Ústeckém kraji a Kraji Vysočina operovat společnost DSA, pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj byla vybrána nabídka společnosti AIR – TRANSPORT EUROPE. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkových cen. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena na základě znaleckého posudku, který provedlo České vysoké učení technické v Praze, na 3,8 miliardy korun bez DPH. „Zakázku na provozování letecké záchranné služby se nám povedlo vysoutěžit o miliardu levněji, což vnímám jako velký úspěch. To se v minulosti ještě nepodařilo,“ okomentoval výsledek tendru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Stanoviště pro Plzeňský kraj bude nadále obsluhovat Armáda ČR, Prahu a Střední Čechy pak Policie ČR.

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo veřejnou zakázku s cílem zajistit další rozvoj systému letecké záchranné služby a rozšíření a zkvalitnění celé služby při zachování co nejvyšší míry její bezpečnosti. Zadávací dokumentace vznikla ve spolupráci s širokou expertní komisí a vycházela z odborného dokumentu z roku 2018 „Současný stav a odborné, medicínské, provozní a technické požadavky na poskytování LZS v ČR v budoucnu“. Zároveň byly parametry zvoleny tak, aby došlo ke zlepšení 24hodinového pokrytí.„Je skvělé, že jsme nové poskytovatele vybrali s téměř ročním předstihem. Mají tak dostatek času na přípravu. Všichni si pamatujeme, že v minulosti se tendry na leteckou záchrannou službu potýkaly s problémy. My jsme ale veřejnou zakázku od začátku připravovali maximálně transparentně a ve spolupráci s těmi největšími odborníky v této republice. Naším cílem je maximálně zefektivnit a zkvalitnit tuto službu tak, aby se stala ještě více dostupnou,“ uvedl ministr Vojtěch.

„S tak rychlým výsledkem výběrového řízení jsem velice spokojen. Věřím, že dojde k rozvoji systému letecké záchranné služby a k její vyšší kvalitě a bezpečnosti,“ řekl prezident Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR Marek Slabý.

Nový systém provozování vrtulníků přináší sjednocení a standardizaci systému a fungování jednotlivých stanovišť bez ohledu na to, který provozovatel na nich vrtulník provozuje. Provozovatelé vrtulníků mají povinnost respektovat metodický pokyn „Minimální podmínky pro spolupráci provozovatele vrtulníku letecké záchranné služby a poskytovatele zdravotnické záchranné služby“, který ministerstvo vydalo již v minulém roce. „Metodiku jsme vydali z toho důvodu, že v ČR jsou vrtulníky provozovány více provozovateli a bylo tedy nezbytné vytvořit jednotná pravidla pro všechny. Jsem přesvědčen o tom, že to povede ke zvýšení kvality a bezpečnosti této služby,“ dodal ministr.

K veřejné zakázce „Provozování vrtulníků pro leteckou záchranou službu“ byly podány nabídky s těmito nabídkovými cenami v Kč bez DPH:

Jihomoravský kraj + Kraj Vysočina (předpokládaná hodnota: 1.021.000.000,-)

1. DSA a. s. – 738.460.000,-

2. Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H. – 835.434.087,28,-

3. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. – 845.000.000,-

 

Olomoucký kraj + Moravskoslezský kraj (předpokládaná hodnota: 929.000.000,-)

1. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. – 669.000.000,-

2. DSA a. s. – 688.820.000,-

3. Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H. – 703.213.103,58,-

 

Liberecký kraj + Královéhradecký kraj (předpokládaná hodnota: 924.000.000,-)

1. DSA a. s. – 688.730.000,-

2. AIR – TRANSPORT EUROPE, spol. s r. o. – 725.000.000,-

 

Jihočeský kraj + Ústecký kraj (předpokládaná hodnota: 939.000.000,-)

1. DSA a. s. – 693.670.000,-

2. Helikopter Air Transport Gesellschaft m.b.H. – 780.474.324,76,-

 

Celková vysoutěžená cena veřejné zakázky je 2 789 860 000,- Kč bez DPH. Zadávací dokumentace rozdělila zakázku na čtyři dílčí části tak, aby jeden provozovatel zajistil vždy jednu základnu s nepřetržitým provozem a jednu základnu s denním provozem.

 

Složení těchto dvojic respektuje geografické hledisko základen, které spolu přímo sousedí, což má být z provozně-technického hlediska benefitem umožňujícím snížení celkové ceny, stejně jako možnost zajištění zálohování obou základen pouze jedním vrtulníkem.

 

tiskové oddělení MZ ČR

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.