Přeskočit na obsah

Ministr zdravotnictví jmenoval nového ředitele Nemocnice Na Homolce

Ministr zdravotnictví doporučení přijal a dnes ho jmenoval do funkce. Petr Polouček nastoupí do čela nemocnice 15. listopadu 2018.

„Věřím, že pan Polouček v nové pozici zúročí své letité zkušenosti v oblasti managementu nemocnic. Především velmi vítám jeho poslední zkušenost krizového manažera z kladenské nemocnice, kterou vyvedl z vážné ekonomické krize. Nemocnice Na Homolce, která se nyní potýká s celou řadou problémů, potřebuje právě takto zkušeného manažera zvenku, který není zatížen její minulostí, přijme důležitá opatření a vytvoří ekonomicky stabilní nemocnici umožňující realizovat rozvoj medicínských programů a poskytovat špičkovou péči o pacienty. Vzhledem k výsledkům poslední ministerské kontroly v nemocnici očekávám, že mezi jeho hlavní priority bude patřit zejména nastavení transparentního hospodaření, zákonných pravidel pro zadávání veřejných zakázek a analýza dodavatelských vztahů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Otevřeného výběrového řízení se účastnilo 17 kandidátů. Jejich kvalifikaci a předpoklady pro pozici ředitele posuzovala výběrová komise složená z 21 předních odborníků z nejrůznějších oblastí. Mezi nimi byl například předseda České lékařské společnosti JEP prof. Štěpán Svačina nebo děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo. „Ocenil jsem široké spektrum kvalifikace a expertízy početné výběrové komise, pokrývající erudované představitele profesních a odborných společností, LOK, akademickou medicínu a další organizace významné pro chod zdravotnického systému naší republiky. Jsem přesvědčen, že to je cesta k objektivnímu hodnocení kandidátů a k výběru kvalifikovaného nezávislého ředitele, který bude schopen očistit pracoviště od nepřijatelných ekonomických „praktik“ a bude dále kultivovat jeho špičkový medicínský potenciál a reputaci,“ zhodnotil výběrové řízení děkan 1. LF UK Aleksi Šedo. Předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina uvedl: „Na jmenování Petra Poloučka se v tajném hlasování shodlo 19 z 21 členů výběrové komise. To jasně vypovídá o tom, že pan Polouček byl nejlepší kandidát. Oceňuji, že ministr Vojtěch při obsazování funkcí ředitelů nemocnic volí cestu otevřených výběrových řízení, a to i přesto, že je plně v jeho kompetenci vybrat ředitele. V minulosti nebyla takováto transparentnost na ministerstvu zvykem.“

MUDr. Petr Polouček MBA má dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti v oblasti managementu řízení nemocnic. Přichází z pozice ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Kladno, a.s., kterou v krátké době vyvedl z ekonomických problémů. Předtím více než sedm let působil v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči a také jako lékař na chirurgickém oddělení. Od roku 2013 až doposud je hlavním analytikem analytického týmu pro tvorbu benchmarkingového programu nemocnice Středočeského kraje. V letech 1996 – 2009 pracoval na Chirurgické klinice Univerzity Karlovy 2. LF a FN Motol, kde jeho specializací byla hrudní chirurgie a intenzivní medicína. V letech 2001 – 2009 byl akademický pracovník 2. LF Univerzity Karlovy. Vystudoval 1. LF Univerzity Karlovy a na Academy of Health Care Management MBA ve zdravotnictví.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené