Přeskočit na obsah

Ministr zdravotnictví jmenoval nového ředitele Nemocnice Na Homolce

Ministr zdravotnictví doporučení přijal a dnes ho jmenoval do funkce. Petr Polouček nastoupí do čela nemocnice 15. listopadu 2018.

„Věřím, že pan Polouček v nové pozici zúročí své letité zkušenosti v oblasti managementu nemocnic. Především velmi vítám jeho poslední zkušenost krizového manažera z kladenské nemocnice, kterou vyvedl z vážné ekonomické krize. Nemocnice Na Homolce, která se nyní potýká s celou řadou problémů, potřebuje právě takto zkušeného manažera zvenku, který není zatížen její minulostí, přijme důležitá opatření a vytvoří ekonomicky stabilní nemocnici umožňující realizovat rozvoj medicínských programů a poskytovat špičkovou péči o pacienty. Vzhledem k výsledkům poslední ministerské kontroly v nemocnici očekávám, že mezi jeho hlavní priority bude patřit zejména nastavení transparentního hospodaření, zákonných pravidel pro zadávání veřejných zakázek a analýza dodavatelských vztahů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Otevřeného výběrového řízení se účastnilo 17 kandidátů. Jejich kvalifikaci a předpoklady pro pozici ředitele posuzovala výběrová komise složená z 21 předních odborníků z nejrůznějších oblastí. Mezi nimi byl například předseda České lékařské společnosti JEP prof. Štěpán Svačina nebo děkan 1. LF UK prof. Aleksi Šedo. „Ocenil jsem široké spektrum kvalifikace a expertízy početné výběrové komise, pokrývající erudované představitele profesních a odborných společností, LOK, akademickou medicínu a další organizace významné pro chod zdravotnického systému naší republiky. Jsem přesvědčen, že to je cesta k objektivnímu hodnocení kandidátů a k výběru kvalifikovaného nezávislého ředitele, který bude schopen očistit pracoviště od nepřijatelných ekonomických „praktik“ a bude dále kultivovat jeho špičkový medicínský potenciál a reputaci,“ zhodnotil výběrové řízení děkan 1. LF UK Aleksi Šedo. Předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina uvedl: „Na jmenování Petra Poloučka se v tajném hlasování shodlo 19 z 21 členů výběrové komise. To jasně vypovídá o tom, že pan Polouček byl nejlepší kandidát. Oceňuji, že ministr Vojtěch při obsazování funkcí ředitelů nemocnic volí cestu otevřených výběrových řízení, a to i přesto, že je plně v jeho kompetenci vybrat ředitele. V minulosti nebyla takováto transparentnost na ministerstvu zvykem.“

MUDr. Petr Polouček MBA má dlouholetou praxi a bohaté zkušenosti v oblasti managementu řízení nemocnic. Přichází z pozice ředitele a předsedy představenstva Oblastní nemocnice Kladno, a.s., kterou v krátké době vyvedl z ekonomických problémů. Předtím více než sedm let působil v Oblastní nemocnici Příbram, a.s. jako náměstek ředitele pro léčebně preventivní péči a také jako lékař na chirurgickém oddělení. Od roku 2013 až doposud je hlavním analytikem analytického týmu pro tvorbu benchmarkingového programu nemocnice Středočeského kraje. V letech 1996 – 2009 pracoval na Chirurgické klinice Univerzity Karlovy 2. LF a FN Motol, kde jeho specializací byla hrudní chirurgie a intenzivní medicína. V letech 2001 – 2009 byl akademický pracovník 2. LF Univerzity Karlovy. Vystudoval 1. LF Univerzity Karlovy a na Academy of Health Care Management MBA ve zdravotnictví.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.