Přeskočit na obsah

Ministr zdravotnictví jmenoval novou ředitelku Státního ústavu pro kontrolu léčiv

Paní Storová je odborník na svém místě, farmacii se věnuje už přes dvacet let. Ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv působí ve vedoucí pozici téměř čtyři roky, takže lékovou agendu zná více než dobře,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Irena Storová byla od rezignace bývalého ředitele Zdeňka Blahuty v prosinci 2017 do dnešního dne pověřena dočasným řízením ústavu.

„Od nové ředitelky očekávám, že se bude intenzivně věnovat rozvoji eReceptu a pak především řešení otázky délky správních řízení u inovativních léčivých přípravků, kterou vnímám jako problematickou“ doplnil ministr Vojtěch. Další prioritou nové ředitelky bude problematika vyřizování žádostí o notifikaci zdravotnických prostředků a zajištění nové agendy týkající se úhrad zdravotnických prostředků podle projednávané novely zákona o zdravotnických prostředcích. SÚKL se pod jejím vedením bude aktivně podílet na přebírání registračních procedur od EMA z důvodu Brexitu a kontrolní činnosti zaměřené na odhalování nelegálních vývozů léčivých přípravků do zahraničí, které ohrožují dostupnost zdravotní péče v České republice, či dodržování pravidel cenové regulace. V neposlední řadě se bude soustředit na zachování vysoké odbornosti SÚKL, která je podmíněna zajištěním kvalifikovaných odborníků v jednotlivých odborných sekcích.

Mgr. Irena Storová, MHA, v minulosti působila v managementu nemocniční lékárny v Nemocnici na Homolce či na odboru farmacie Ministerstva zdravotnictví ČR, od roku 2014 pracuje na Státním ústavu pro kontrolu léčiv na pozici zástupce ředitele SÚKL. Je členkou České lékárnické komory, kde působí i jako odborný garant pro vzdělávací akce akreditované ČLK, a České farmaceutické společnosti při ČLS JEP. Narodila se v Třebíči a vystudovala Farmaceutickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě, kterou absolvovala v roce v roce 1997. V roce 2003 získala specializovanou způsobilost lékárenství I. stupně. V roce 2018 úspěšně dokončila Advance Healthcare Management Institute v Praze a získala titul MHA.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené