Přeskočit na obsah

Ministr zdravotnictví zahájil dohodovací řízení o rámcových smlouvách

Cílem dohodovacího řízení je pouze technická a terminologická úprava základních rámcových smluv tak, aby odpovídala současné právní úpravě.

Poslední dohodovací řízení o rámcových smlouvách proběhlo naposledy v roce 2006. Stejně tak vyhláška o rámcových smlouvách vznikla v roce 2006 a od té doby nedoznala žádných změn. „V současné vyhlášce nejsou promítnuty změny v legislativě za posledních 12 let, a to ani změny související s novým občanským zákoníkem. Vzniká tak paradoxní situace, kdy vyhláška o rámcových smlouvách není v souladu s obecnou právní úpravou a dokonce ani se samotnými smlouvami, které by se podle ní měly řídit. Byl bych velmi rád, pokud by se právě tento nedostatek podařilo v rámci dohodovacího řízení odstranit,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch k dohodovacímu řízení o rámcových smlouvách, které v prosinci 2017 vyvolal jeho předchůdce Miloslav Ludvík.

Dohodovací řízení bylo zahájeno s cílem upravit rámcové smlouvy pouze po technické a terminologické stránce tak, aby odpovídaly současnému stavu právních předpisů. „Na rozdíl od mého předchůdce nepovažuji za vhodné, aby se prostřednictvím vyhlášky o rámcových smlouvách jakkoliv podrobněji upravovaly způsoby vykazování nebo dokonce úhrady zdravotní péče. Tuto problematiku je nutné řešit komplexně jiným způsobem a jinými nástroji,“ uvedl ministr.

Přestože vedení dohodovacího řízení o rámcových smlouvách je plně v dispozici zdravotních pojišťoven a zástupců příslušných skupin poskytovatelů zdravotních služeb, bude Ministerstvo zdravotnictví při jednáních spolupracovat tak, aby předešlo případným pochybnostem a nedostatkům ve výsledných dohodách zúčastněných stran. Ke změně vyhlášky je nezbytná oboustranná dohoda účastníků dohodovacího řízení, tedy zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotních služeb. „Věřím, že jednání bude probíhat konstruktivně a konsenzuálně tak, aby ve všech zastoupených segmentech byly provedeny potřebné legislativně-technické změny,“ uzavřel ministr.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.