Přeskočit na obsah

Mladí lékaři: návrhy ministerstva nejsou dostatečnou zárukou

Stanovisko Mladí lékaři o.s. k dnešnímu návrhu MZ na řešení krizové situace v českém zdravotnictví

Občanské sdružení Mladí lékaři, reprezentující zájmy většiny mladých lékařů v ČR považuje novelizaci úhradové vyhlášky pouze za dílčí a nedostatečné řešení současné krize ve zdravotnictví.

Klíčovým krokem k odvrácení hrozícího kolapsu českého zdravotnictví je za nynější situace pouze jasná garance legislativně zakotvené mzdové tabulky lékařů, která bude adekvátně reflektovat jejich vzdělání, odpovědnost a náročnost povolání.

Na tomto místě je nutné připomenout, že současný hrubý tarifní plat nastupujícího lékaře je přibližně 100 Kč /hod., plat plně kvalifikovaného lékaře po atestaci pak asi 135 Kč /hod.

Ministerstvem zdravotnictví navržené řešení současné krize novelizací úhradové vyhlášky pouze zachovává výši úhrad zdravotních pojišťoven směrem k zdravotnickým zařízením na úrovni roku 2010, což nepřináší žádné reálné navýšení finančních prostředků do nemocnic oproti roku 2010. Je tedy velmi nepravděpodobné, že ministerstvem zdravotnictví zmiňované 2 mld. Kč budou reálně použity k navýšení platů lékařů.

O kolik a zda vůbec se konkrétní lékař navýšení svého platu dočká bude záležet jen a pouze na rozhodnutí managementu a aktuální ekonomické situaci dané nemocnice.

Z výše uvedeného plyne, že dnes zveřejněný návrh ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro nejen mladé nemocniční lékaře žádnou jistotu navýšení finančního ohodnocení.

Na základě výše uvedených faktů a po zralé úvaze prohlašujeme, že pro mladé lékaře je akceptovatelný pouze takový návrh ministerstva zdravotnictví, který bude k určitému datu garantovat existenci legislativně zakotvené tarifní tabulky, garantující minimální tarifní mzdu nemocničních lékařů. Konkrétní výše tarifní mzdy by pak měla být definována násobkem průměrné mzdy v ČR dle dosažené kvalifikace a praxe daného lékaře.

Předsednictvo Mladí lékaři o.s. 

MUDr. Martin Švestka, předseda sdružení (foto)

Zdroj: Mladí lékaři o.s.

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.