Přeskočit na obsah

Mladí lékaři: návrhy ministerstva nejsou dostatečnou zárukou

Stanovisko Mladí lékaři o.s. k dnešnímu návrhu MZ na řešení krizové situace v českém zdravotnictví

Občanské sdružení Mladí lékaři, reprezentující zájmy většiny mladých lékařů v ČR považuje novelizaci úhradové vyhlášky pouze za dílčí a nedostatečné řešení současné krize ve zdravotnictví.

Klíčovým krokem k odvrácení hrozícího kolapsu českého zdravotnictví je za nynější situace pouze jasná garance legislativně zakotvené mzdové tabulky lékařů, která bude adekvátně reflektovat jejich vzdělání, odpovědnost a náročnost povolání.

Na tomto místě je nutné připomenout, že současný hrubý tarifní plat nastupujícího lékaře je přibližně 100 Kč /hod., plat plně kvalifikovaného lékaře po atestaci pak asi 135 Kč /hod.

Ministerstvem zdravotnictví navržené řešení současné krize novelizací úhradové vyhlášky pouze zachovává výši úhrad zdravotních pojišťoven směrem k zdravotnickým zařízením na úrovni roku 2010, což nepřináší žádné reálné navýšení finančních prostředků do nemocnic oproti roku 2010. Je tedy velmi nepravděpodobné, že ministerstvem zdravotnictví zmiňované 2 mld. Kč budou reálně použity k navýšení platů lékařů.

O kolik a zda vůbec se konkrétní lékař navýšení svého platu dočká bude záležet jen a pouze na rozhodnutí managementu a aktuální ekonomické situaci dané nemocnice.

Z výše uvedeného plyne, že dnes zveřejněný návrh ministerstva zdravotnictví nepředstavuje pro nejen mladé nemocniční lékaře žádnou jistotu navýšení finančního ohodnocení.

Na základě výše uvedených faktů a po zralé úvaze prohlašujeme, že pro mladé lékaře je akceptovatelný pouze takový návrh ministerstva zdravotnictví, který bude k určitému datu garantovat existenci legislativně zakotvené tarifní tabulky, garantující minimální tarifní mzdu nemocničních lékařů. Konkrétní výše tarifní mzdy by pak měla být definována násobkem průměrné mzdy v ČR dle dosažené kvalifikace a praxe daného lékaře.

Předsednictvo Mladí lékaři o.s. 

MUDr. Martin Švestka, předseda sdružení (foto)

Zdroj: Mladí lékaři o.s.

Sdílejte článek

Doporučené