Přeskočit na obsah

Mladí lékaři odborářům i soukromým kolegům: Pojďme tu diskuzi uklidnit

Rezervy zdravotních pojišťoven jsou finanční prostředky pojištěnců, jež by měly primárně sloužit na poskytování a rozvoj péče o pacienty. Rezervy by neměly být bezmyšlenkovitě a jednorázově uvolněny jenom proto, že byly naakumulovány v dobách ekonomické prosperity. Výhledy světové, evropské i lokální středoevropské ekonomiky se podle kompetentních institucí jasně zhoršují, a proto je reálné riziko, že příjmy zdravotních pojišťoven by mohly v blízké době značně poklesnout.

V dobách ekonomické recese a stagnace by tak mohla kvalita péče nebezpečně poklesnout, a proto nabádáme k ostražitosti a pouze řádně odůvodněnému uvolňování těchto prostředků. V tomto směru odmítáme snahu zdravotnických odborů zvrátit nátlakem výsledek dohodovacího řízení o úhradách zdravotní péče na rok 2020.

Intenzivně vnímáme snahu odborů a ČLK o kvalitu a dostupnost péče, diskuze nad organizací péče má být však odborná, a nikoliv emoční a mediální. Diskuze má přinést řešení, nikoliv potencovat další mediální manipulace veřejnosti kteroukoliv ze stran. Různorodá a protimluvná vystoupení zdravotnických frakcí dělá z nás zdravotníků v očích veřejnosti rozhádanou skupinu, jejíž jediným účelem ve výsledku není dobro pacienta, ale ony finance, které se mají rozdělit.

Souhlasíme a přidáváme se v zásadě ke stanovisku KSL i SSG ČR ohledně nutnosti optimalizaci nemocniční sítě a nevhodnosti rozpuštění rezerv pojišťoven. Upozorňujeme však, že postoj KSL a SSG ČR, nevzbuzuje mezi mladými lékaři sympatizující postoje ve věci Vašeho odporu k plošnému navyšování platů v lůžkové péči. Myslíme si, že tato část stanoviska zbytečně nabourává jednotu lékařského stavu. Při našem nejlepším vědomí a svědomí musíme konstatovat, že důležitá a život zachraňující péče se děje v nemocnicích, nikoliv v ambulantní sféře. Lékaři v ambulantní sféře kdysi taky pracovali v lůžkové péči. Lůžková péče přitom nemůže efektivně existovat bez ambulantní péče. Někteří nemocniční kolegové se proto tiskovou zprávou KSL a SSG ČR můžou právem cítit dotčeni. Ohodnocení lékařů v lůžkové péči je dlouhodobě v ČR na neuspokojivé úrovni.

Speciálně pak si dovolujeme poukázat na situaci mladých lékařů (kteří jsou důležitou pracovní sílou v lůžkové péči), jež ještě i dnes zdaleka nemají ve všech zařízeních plné úvazky, čelí kvalifikačním dohodám a jejichž nástupní platy jsou na úrovni některých nekvalifikovaných profesí. Tlak odborné veřejnosti, nemocnic i MZČR na zvyšování kompetencí mladých lékařů s novelou zákona o vzdělávání jako jediné spravedlivě reflektovalo MZČR příslibem o navýšení platové třídy po zkoušce v kmeni. Zde jasně vnímáme morální i odbornou opodstatněnost našeho požadavku plošného navýšení třídy mladým lékařům s kmenem a žádáme i KSL a SSG ČR v tomto o podporu.

Varujeme ministra zdravotnictví před dalšími neuváženými vyjádřeními o stavu zdravotnictví na základě jednotlivých příkladů, neboť stejně tak lze poukazovat na případy, které ukážou opačný stav. Vyzýváme MZČR, ČLK, odbory, KSL, SPL i SSG ČR opustit již téma dohadovacího řízení na rok 2020, a stejně tak opustit aktuální mediální eskalaci napětí a manipulace veřejnosti. Napětí, jež se eskalovalo a potencuje každým dalším mediálním vystoupením, již nepřináší do debaty nic nového a nenabízí žádné řešení. Tento přístup ukazuje na rozhádanost zdravotníků a neschopnost nabídnout výhled na lepší péči. Prosíme kolegy o konstruktivní dialog uvnitř zdravotnické obce, nikoliv o další emoční mediální kampaně.

V Praze dne 16. 9. 2019

Předsednictvo spolku Mladí lékaři z.s. Martin Kočí, předseda

Martina Žižlavská, místopředsedkyně

Jana Vinklárková, členka předsednictva

Jan Biskup, člen předsednictva

Dagmar Štafová, členka předsednictva

Alžběta Bezvodová, členka předsednictva

Zdroj: Mladí lékaři, z. s.

Sdílejte článek

Doporučené