Přeskočit na obsah

Mladí lékaři se obávají, že se vzdělávání spíše zhorší než zlepší

Vyjádření předsednictva občanského sdružení Mladí lékaři k přechodu organizace postgraduálního vzdělávání na lékařské fakulty

Předsednictvo občanského sdružení Mladí lékaři (dále ML, o.s.) v souvislosti se zveřejněnými informacemi o přechodu organizace postgraduálního vzdělávání na lékařské fakulty konstatuje, že:

- Ministerstvo zdravotnictví zcela nedostatečně informovalo o smyslu reorganizace, zamýšlených cílech a průběhu jednání.

- Z kusých tiskových zpráv a ze záznamu tiskové konference na MZ ČR ze dne 24.10.2010 je zřejmé, že se jedná o zatím dílčí krok směrem k organizaci postgraduálního vzdělávání po vzoru amerického systému, kdy převážnou část tohoto vzdělávání zajišťují velké univezitní nemocnice. Z vyjádření náměstků ministra zdravotnictví dále vyplývá, že další kroky budou souviset se vznikem tzv. Univezitních nemocnic. Konstatujeme, že takové záměry Ministerstva zdravotnictví jsou pro nás úplnou novinkou.

- O dosud avizovaných změnách v organizaci postgraduálního vzdělávání musíme s politováním konstatovat, že namísto kýženého zjednodušení, zkvalitnění a sjednocení administrace postgraduálního vzdělávání došlo k dalšímu roztříštění kompetencí mezi lékařské fakulty, Ministerstvo zdravotnictví ČR a IPVZ, přičemž podle nedávných vyjádření měl být IPVZ bez náhrady zrušen. Dále i přes zveřejněné smlouvy mezi MZ ČR a fakultami není jasné, jak reálně budou organizovány teoretické kurzy – především v menších oborech.

- ML, o.s. nebylo přes opakované žádosti umožněno účastnit se jednání o přechodu organizace postgraduálního vzdělávání na lékařské fakulty.

Předsednictvo Mladí lékaři, o.s.

www.tribune.cz

Zdroj: www.tribune.cz

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.