Přeskočit na obsah

Navržená definice pacientských organizací ohrožuje některé z nich

žena, organizace
Foto: shutterstock.com
1. Zásadně nesouhlasíme s navrženou definicí pacientských organizací, která vyřazuje subjekty s právní formou obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) nebo zapsaného ústavu (z.ú.), přestože tyto subjekty registrované v současnosti na ministerstvu zdravotnictví hájí práva a zájmy konkrétních pacientských skupin stejně jako další pacientské organizace s právní formou spolku. Navrženou úpravu považujeme za diskriminační a neakceptovatelnou.
 
2. Varujeme, že vyřazení některých pacientských organizací jen pro svou právní formu fatálně zhorší postavení konkrétních skupin pacientů v rámci zdravotního systému a omezí jejich možnosti prosazovat v něm své zájmy. Některé z vyřazených pacientských organizací jsou jedinou organizací v ČR hájící práva určité skupiny pacientů (např. Debra ČR, z.ú. – pacienti s takzvanou nemocí motýlích křídel).
 
3. Upozorňujeme, že obecně prospěšným organizacím a zapsaným ústavům současná legislativa neumožňuje změnu právní formy na zapsaný spolek. Mohou tak učinit pouze cestou své vlastní likvidace a založením zcela nové organizace, která s sebou již neponese dosavadní historii. Bylo by to v rozporu se snahou o transparentní fungování organizací, které se zabývají hájením pacientských zájmů.
 
4. Jsme přesvědčeni, že v rámci definice pacientské organizace má být zohledněn především předmět činnosti dané organizace. To je v souladu i s dosavadní vládní politikou vůči nestátním neziskovým organizacím. Vyřazení konkrétních právních forem z definice pacientských organizací a prioritizace pouze jedné z nich vzbuzuje otázky, proč k takovému kroku dochází a z jakého důvodu jsou zpochybňována doposud platná pravidla fungující obecně v rámci celého občanského sektoru.
 
5. Navrhujeme zvážit legislativní úpravu předloženého návrhu tak, aby zaručil rovný přístup a zohledňoval pravidla transparentního fungování v oblasti hájení zájmů pacientů, a doplnění definice pacientské organizace také o obecně prospěšné organizace a zapsané ústavy.
 
Sekce pacientských organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sdílejte článek

Doporučené