Přeskočit na obsah

Navržená definice pacientských organizací ohrožuje některé z nich

žena, organizace
Foto: shutterstock.com
1. Zásadně nesouhlasíme s navrženou definicí pacientských organizací, která vyřazuje subjekty s právní formou obecně prospěšné společnosti (o.p.s.) nebo zapsaného ústavu (z.ú.), přestože tyto subjekty registrované v současnosti na ministerstvu zdravotnictví hájí práva a zájmy konkrétních pacientských skupin stejně jako další pacientské organizace s právní formou spolku. Navrženou úpravu považujeme za diskriminační a neakceptovatelnou.
 
2. Varujeme, že vyřazení některých pacientských organizací jen pro svou právní formu fatálně zhorší postavení konkrétních skupin pacientů v rámci zdravotního systému a omezí jejich možnosti prosazovat v něm své zájmy. Některé z vyřazených pacientských organizací jsou jedinou organizací v ČR hájící práva určité skupiny pacientů (např. Debra ČR, z.ú. – pacienti s takzvanou nemocí motýlích křídel).
 
3. Upozorňujeme, že obecně prospěšným organizacím a zapsaným ústavům současná legislativa neumožňuje změnu právní formy na zapsaný spolek. Mohou tak učinit pouze cestou své vlastní likvidace a založením zcela nové organizace, která s sebou již neponese dosavadní historii. Bylo by to v rozporu se snahou o transparentní fungování organizací, které se zabývají hájením pacientských zájmů.
 
4. Jsme přesvědčeni, že v rámci definice pacientské organizace má být zohledněn především předmět činnosti dané organizace. To je v souladu i s dosavadní vládní politikou vůči nestátním neziskovým organizacím. Vyřazení konkrétních právních forem z definice pacientských organizací a prioritizace pouze jedné z nich vzbuzuje otázky, proč k takovému kroku dochází a z jakého důvodu jsou zpochybňována doposud platná pravidla fungující obecně v rámci celého občanského sektoru.
 
5. Navrhujeme zvážit legislativní úpravu předloženého návrhu tak, aby zaručil rovný přístup a zohledňoval pravidla transparentního fungování v oblasti hájení zájmů pacientů, a doplnění definice pacientské organizace také o obecně prospěšné organizace a zapsané ústavy.
 
Sekce pacientských organizací Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Zdroj: Asociace veřejně prospěšných organizací ČR

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.