Přeskočit na obsah

Nemocnice Na Homolce ukončuje spolupráci s dceřinou společností

S ohledem na dodací lhůty mají sice ještě dodavatelé možnost již objednaný zdravotnický materiál nemocnici přes Holte Medical doručit, ale nejpozději do 31. března.

„Od prvního dubna nemocnice žádné další dodávky zdravotnického materiálu od Holte Medical již přijímat nebude. Veškeré nákupy a dodávky prostřednictvím dceřiné společnosti budou tedy definitivně uzavřeny k 31. březnu 2018, jak jsem se zavázal,“ řekl k tomu Oliva.

Dceřiná společnost Holte Medical, která je od 1. 1. 2017 v likvidaci, dodávala Nemocnici Na Homolce zdravotnický materiál na základě smlouvy, jež nemocnici umožňovala zajistit si plynulé zásobování a provoz. Nemocnice objem dodávek přes dceřinou společnost postupně snižovala, přímo úměrně tomu, jak se jí dařilo uzavírat vlastní smlouvy s dodavateli, které vybrala ve veřejné soutěži podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Od 1. dubna 2018 budou veškeré nákupy výhradně v kompetenci nemocnice.

Zdroj: Nemocnice Na Homolce

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.