Přeskočit na obsah

Noc muzeí – 1. LF UK otevře anatomické a stomatologické sbírky a nabídne příběhy zapomenutých nobelistů

Pražská muzejní noc na 1. lékařské fakultě UK bude v sobotu 9. června patřit veřejnosti. Opět budou mimořádně zpřístupněny sbírky Anatomického muzea v Anatomickém ústavu 1. LF UK, U Nemocnice 3, Stomatologického muzea v budově děkanátu 1. LF UK, Kateřinská 32, a otevřen bude také magický Faustův dům, který je v současnosti sídlem Akademického klubu 1. LF UK.

„Vedle vysoké úrovně vzdělávání budoucích lékařů a významné produktivity v oblasti biomedicínského a klinického výzkumu je naše fakulta hrdá také na skvělou pedagogickou a vědeckou činnost našich předchůdců, z jejichž práce a poznatků těžíme a o jejichž přínosu české i světové medicíně chceme v co nejširší míře informovat také laickou veřejnost,“ říká děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., k sérii přednášek, které doplní letošní program Muzejní noci na Jedničce.

Přednáškové odpoledne Zavzpomínejte s námi nejen na období první republiky začne v 16.00 ve Velké posluchárně Anatomického ústavu a první stovka registrovaných účastníků bude mít možnost bezprostředně po skončení přednášek v 17.30 navštívit Anatomické muzeum (registrace je možná na e-mailu zuzana.burianova@lf1.cuni.cz). Zapomenuté osudy pražských vědců přiblíží doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., z Anatomického ústavu 1. LF UK. Málokdo dnes ví, že v Praze působily mezi světovými válkami významné vědecké osobnosti, které byly dokonce opakovaně navrženy na Nobelovu cenu. Přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN-VFN Praha prof. MUDr. Jan Bartoníček, DrSc., představí českého krále a římského císaře Karla IV., na základě antropologického výzkumu prof. Emanuela Vlčka, nejen jako velkého vladaře, ale jako obyčejného smrtelníka a ortopedického pacienta. Rozkvět pražské lékařské fakulty mezi dvěma světovými válkami připomene přednosta Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK doc. Mgr. Karel Černý, Ph.D., jehož přednáška přiblíží, jak se rok 1918 a vznik samostatného Československa podepsal na osudu lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

„Zájem veřejnosti o medicínská témata v rámci Muzejní noci neutuchá a návštěvnost našich muzeí mnohonásobně převyšuje jejich kapacitu. Proto i letos připravujeme pro dospělé i dětské účastníky také obsáhlý doprovodný program, zaměřený především na osvětu, prevenci a ochranu zdraví,“ dodává děkan prof. Šedo.

Pro návštěvníky, kteří nechtějí čekat ve frontě na prohlídku Anatomického muzea, máme připravenou únikovou hru. Kdo dokáže najít indicie a zodpovědět několik otázek v předem stanovený čas, získá prohlídku v jiném termínu zdarma. Doprovodný program zahrnuje grilování, hru Staň se archeologem, možnost vyzkoušet si ergoterapeutické či adiktologické kompenzační pomůcky a simulátory (například tzv. alkobrýle či smokerlyzer) nebo s pomocí snímače očních kontaktů napsat očima své sdělení (tak jako pacienti s amyotrofickou laterální sklerózou), kurz první pomoci, nemocnici pro medvídky, nácvik zubní hygieny či samovyšetření, možnost zkusit odebrat krev z umělé ruky či provádění různých chemických pokusů v laboratořích. V Akademickém klubu – Fausťáku, Karlovo náměstí 40, zve 1. LF UK návštěvníky do malé kapličky, známé také jako Faustova kaple, na promítání filmu Manifesto nebo k malbě čerta na zeď.

Prohlídky muzeí s odborným výkladem se budou konat od 19.00 do 1.00. Nelze si na ně rezervovat místo dopředu – skupinky o 15 až 25 lidech budou vpouštěny podle aktuálního pořadí ve frontě. V Anatomickém muzeu se budou prohlídky konat po 30 minutách, ve Stomatologickém muzeu po hodině.

Rezervace na přednáškové odpoledne je nutná!

Registrujte se, prosím, na e-mailu: zuzana.burianova@lf1.cuni.cz

Informace naleznete také zde: https://www.prazskamuzejninoc.cz/2018/?id=2

Anatomické muzeum
Anatomické muzeum je součástí Anatomického ústavu 1. LF UK. Od počátku bylo koncipováno jako muzeum srovnávací anatomie – umožňuje tedy porovnání stavby těla různých živočichů s tělem člověka. Muzejní sbírky obsahují důležité přírodniny od bezobratlých až po člověka. Některé exponáty, například Haterie novozélandská (Sphenodon punctatus) a Ptakopysk podivný (Ornithorhynchus anatinus), jsou unikátní i v mezinárodním měřítku. Podobně významný je
i kompletní exemplář kostry Plejtváka malého (Balaenoptera acutorostrata) – vedle Národního muzea v Praze jde o jediný kompletní skelet velryby v českých muzeích.
Budova Anatomického ústavu byla postavena v období 1874–1877 pro výuku anatomie a histologie. Od školního roku 1945/46 zde působí Anatomický ústav 1. LF UK.
Stomatologické muzeum
Stomatologické muzeum je cennou kulturní památkou historie české medicíny. Jsou zde umístěny nejrůznější exponáty stomatologického charakteru. Sbírky jsou pečlivě zaevidovány a uspořádány
v původním historickém záměru, renovován a opraven byl také starobylý mobiliář. V současnosti slouží především odborníkům k vědeckým účelům, studenti lékařství zde nacházejí poučení o tom, jak vznikl a budoval se obor stomatologie.
Fausťák – Akademický klub 1. LF UK
Podle známé pověsti byl dům jedním ze sídel proslulého doktora Fausta, a právě z druhého patra jeho nárožní věže si měl Mefistofeles po uplynutí krví zpečetěné smlouvy Fausta odnést do pekel. Na omítce klenby věže se od té doby objevují nevysvětlitelné skvrny. Avšak skutečný doktor Faust, který se stal vzorem legendárního hrdiny, v domě nikdy nebydlel. Přesto se zde ale odehrávaly věci, které nemohly podobnou pověst nepřivolat. Po listopadu 1989 přešel pověstmi opředený dům z vlastnictví města do nájmu 1. lékařské fakulty UK. Vedle tradiční lékárny zde sídlí Ústav humanitních studií 1. LF UK, Spolek mediků českých i obvodní sdružení České lékařské komory.
V roce 1997 zde byl otevřen Akademický klub 1. LF UK, přístupný celé akademické obci této instituce. Mimo jiné se stal místem konání kulturních i společenských akcí pořádaných fakultou.

Navštivte během muzejní noci Karolinum a vyfoťte se s pedelem

Během Pražské muzejní noci (sobota 9. června) Univerzita Karlova zpřístupní unikátní historické prostory Karolina. Veřejnost může navštívit Velkou aulu, uvidí ukázky žezel a talárů, vyslechne komentované prohlídky a zajímavé přednášky. Velkým lákadlem bude nepochybně noční prohlídka výstavy UNIVERZITA A REPUBLIKA v Křížové chodbě.

Pro návštěvníky bude zpřístupněna unikátní výstava Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů, jež je jednou z hlavních akcí, jimiž si Univerzita Karlova připomíná stoleté výročí založení Československé republiky. Výstava ukazuje propojení univerzity a republiky, přičemž každý rok je reprezentován jedním předmětem. Návštěvníci navíc budou mít jedinečnou možnost setkat se s kurátorem výstavy dr. Jakubem Jarešem, který jim v případě zájmu představí nejzajímavější exponáty,“ říká Lenka Vašková z Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy.

Ve Velké aule, nejvýznamnějším prostoru Univerzity Karlovy, budou probíhat komentované prohlídky a ukázky žezel a talárů. V Malé aule, jež v minulosti sloužila jako přednáškový sál lékařské fakulty, bude připravena prezentace Ústavu dějin a archivu Univerzity Karlovy. „Naším cílem je představit minulost, současnost i budoucnost naší instituce a ukázat, že archiv neslouží jen jako sklad starých papírů,“ dodává Lenka Vašková.

Dále bude zpřístupněna stálá expozice věnující se dějinám Univerzity Karlovy, která se nachází v gotickém sklepení Karolina. Přítomen bude rovněž autor expozice dr. Jiří Přenosil, který zodpoví všechny případné dotazy návštěvníků.

Stejně jako v předcházejících letech budou i letos pro návštěvníky připraveny zajímavé přednášky. Historik prof. Vratislav Doubek přiblíží roli prvního prezidenta při vzniku samostatného Československa. Kunsthistorik prof. Jan Royt seznámí návštěvníky s uměleckými památkami hradu Karlštejna a ikonografií jeho sakrálních prostor. Na závěr zazní přednáška autora výstavy Univerzita a republika: 100 let – 100 předmětů – 100 příběhů dr. Jakuba Jareše, během níž se posluchači dozví nejen zajímavosti ze zákulisí této výstavy, ale informace o tvorbě výstav obecně.

Program nezapomíná ani na nejmenší návštěvníky Karolina. Pro starší děti bude připraven pracovní list, za jehož úspěšné vyplnění získají sladkou odměnu. Pro mladší děti bude připravena výtvarná dílna. Všichni návštěvníci budou mít možnost se vyfotografovat na nádvoří Karolina se sochou Mistra Jana Husa nebo s živým pedelem, slavnostně oblečeným akademickým ceremoniářem. Chybět nebude ani stánek nakladatelství Karolinum, u něhož bude možné zakoupit vybrané knižní publikace s mimořádně atraktivní 20% slevou.

Více informací naleznete níže a na webu Pražské muzejní noci.

Zdroj: 1. LF UK

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…