Přeskočit na obsah

Nositel Nobelovy ceny ocenil české studenty za vědecký výzkum

Na fotografii jsou zleva: Jana Konopíková, Anna Hudáková (obě Sanofi), Pavlína Janovská (3. místo), Jean-Marie Lehn, Zdeněk Škrott (1. místo), Ivana Mejdrová (2. místo) a Libor Kytýr (Sanofi)

Mladí vědci si odnesli ceny ve výši 130 tisíc korun a získali i měsíční stáž v přední francouzské laboratoři.

Soutěž pro talentované studenty farmaceutických věd vyhlašuje Velvyslanectví Francie v Praze ve spolupráci se skupinou Sanofi. „Letos máme jubilejní desátý ročník této soutěže. A jsme velice rádi, že zájem mladých vědců o ni stále roste,“ popisuje Jana Konopíková, CSR manažerka společnosti Sanofi s tím, že skupina Sanofi investuje do vědy a výzkumu v České republice každý rok přibližně 700 miliónů korun. „Nemalá část těchto výdajů směřuje právě do oblasti univerzitního výzkumu,“ dodává Konopíková.

V rámci Ceny Sanofi za farmacii získávají každý rok autoři dvou nejlepších vědeckých prací měsíční stáž ve špičkové francouzské laboratoři, první tři pak i finanční prémii. Letos si odnesli celkem 130 tisíc korun.

Cenu Sanofi za farmacii letos získal Zdeněk Škrott, který studuje na Ústavu molekulární a translační medicíny, Lékařské Fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V práci, kterou odborná porota ocenila, zkoumá možnosti využití disulfiramu pro léčbu rakoviny. „Tento lék se desítky let používá proti alkoholismu. Jeho protinádorová aktivita je již dlouho známá, zatím však není jisté, jakým mechanismem účinkuje,“ popisuje Škrott, kterému se podařilo nový metabolit disulfiramu, jenž je odpovědný za protinádorovou aktivitu, identifikovat. Jeho poznatky by měly usnadnit zavedení disulfiramu do protinádorové terapie.

Vývojem nových léků se zabývá i druhá oceněná, Ivana Mejdrová, absolventka doktorandského studia na Fakultě potravinářské a biochemické technologie na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. „ Ve své práci jsem se zabývala přípravou potenciálních širokospektrých antivirotik, tedy látek, které by dokázaly působit proti celé řadě virů najednou, podobně jako je tomu u širokospektrých antibiotik. Zaměřila jsme se na skupinu Picornavirů, které mají na svědomí běžnou rýmu, nachlazení, ale i encefalitidu a myokarditidu. Do této skupiny paří i známý virus hepatitidy A, SARS a MERS,“ vysvětluje mladá vědkyně, které se podařilo připravit doposud nejúčinnější látky na světě proti Picornavirům, jež jsou v současné době testovány na myších.

Oba ocenění se shodli, že nejtěžší na celé soutěži pro ně byl úkol vměstnat mnohaletý výzkum do několikaminutové prezentace. „Neméně jednoduchá byla i diskuze, jelikož otázky byly převážně biochemického a farmakologického rázu, zatímco já jsem vystudovaný organický chemik,“ dodává Mejdrová.

Medailové pozice v Cenách Sanofi za farmacii letos uzavřela Pavlína Janovská, jejíž doménou je obor Fyziologie živočichů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Její výzkum se zabývá studiem leukémie. „Zkoumáme chování nádorových buněk při vzniku i postupu chronické leukemie. Nádorové buňky totiž využívají ke svému šíření v těle určité signální dráhy. A my jsme ukázali, že zablokováním těchto drah můžeme zabránit rozvoji leukemie,“ vysvětluje.

Slavnostní předávání cen proběhlo 20. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví, za přítomnosti velvyslance Francie v České republice, Rolanda Galharaguea. Ocenění laureátům předal profesor Jean-Marie Lehn, vědec, který v roce 1987 společně se dvěma kolegy získal Nobelovu cenu za objev syntetických makrocyklických látek se selektivními vlastnostmi pro vazbu iontů a molekul.

Vítězové Cen Sanofi za farmacii 2018

Jméno Působiště Název odborné práce
Zdeněk Škrott Lékařská Fakulta, Univerzita Palackého 
v Olomouci
Role ubiquitin-proteazomového 
systému při vzniku a léčbě 
nádorových onemocnění
Ivana Mejdrová Fakulta potravinářské a biochemické 
technologie, Vysoká škole 
chemicko-technologické v Praze
Selektivní inhibitory
fosfatidylinositol-4-kinas
jako širokospektrá antivirotika
Pavlina Janovská Přírodovědecká fakulta, 
Masarykova univerzita v Brně
Selektivní inhibitory
fosfatidylinositol-4-kinas
jako širokospektrá antivirotika

Zdroj: Sanofi

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.