Přeskočit na obsah

Nový přípravek na léčbu Parkinsonovy choroby

Tisková zpráva

Společnost Boehringer Ingelheim obdržela kladné doporučení  pro novou formu přípravku Mirapexin® (pramipexol) určeného pro léčbu Parkinsonovy choroby, která se užívá jednou denně  

Ingelheim (Německo), 9. července 2009 - Společnost Boehringer Ingelheim oznámila, že Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) Evropské lékové agentury (EMEA) vydal kladné stanovisko doporučující schválení formy přípravku Mirapexin® / Sifrol® (pramipexol), která se užívá jednou denně, ve všech zemích Evropské unie, v Norsku, na Islandu a v Lichtenštejnsku. V doporučení CHMP se uvádí, že nová forma s prodlouženým uvolňováním je indikována k léčbě projevů a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci, buď samostatně (bez levodopy) nebo v kombinaci s levodopou, tj. v průběhu onemocnění až do pozdních stádií, kdy se účinek levodopy vytrácí nebo je proměnlivý a kdy dochází k výkyvům léčebného efektu (dosažení horní hranice dávky nebo tzv. „on-off“ kolísání).

Doporučení CHMP bylo vydáno na základě výsledků klinické studie, která potvrdila vysoký terapeutický přínos přípravku Mirapexin® / Sifrol® i v případě, že je podáván pohodlně jen jednou denně.1-4

„Kladné doporučení nás velmi potěšilo. Tato účinná nová možnost léčby v sobě spojuje prověřené klinické přínosy přípravku Mirapexin® s pohodlností užívání dávky jednou denně. Podávání tablet přípravku Mirapexin® s prodlouženým uvolňováním jednou denně vedlo v porovnání s tabletami pramipexolu s okamžitým uvolňováním, které se podávají třikrát denně, k méně časté fluktuaci koncentrace pramipexolu v plazmě v průběhu 24 hodin. Po jeho schválení mohou pacienti trpící Parkinsonovou chorobou, kteří již užívají přípravek Mirapexin®, při zachování stejné denní dávky ihned přejít z tablet s okamžitým uvolňováním na tablety Mirapexin® s prodlouženým uvolňováním5. Kromě přínosu ve formě vysoké terapeutické hodnoty přípravku Mirapexin® znamená snížená zátěž užívání tablet zvýšení pohodlí pro pacienty a osoby, jež se o ně starají. Pro lékaře je velmi důležité moci si vybrat z efektivních a flexibilních režimů léčby, aby byli schopni nabízet individualizovanou léčbu v souladu s potřebami pacienta,“ uvedl dr. Manfred Haehl, senior viceprezident pro medicínské záležitosti, pracující v ústředí společnosti Boehringer Ingelheim.

Upozornění: Mirapexin® / Sifrol® je v současnosti registrován jen jako přípravek s okamžitým uvolňováním. 

Úřad pro potraviny a léčiva Spojených států (FDA) nyní přezkoumává žádost o schválení nového léčiva (NDA) pro přípravek Mirapex® ve formě s prodlouženým uvolňováním pro léčbu Parkinsonovy choroby (v současnosti je v USA dostupný jen ve formě s okamžitým uvolňováním). Schválí-li FDA podanou žádost, společnost Boehringer Ingelheim se těší na zpřístupnění nové formy přípravku pacientům v USA trpícím Parkinsonovou chorobou.  

Odkazy

  1. Hauser R et al. Double-blind evaluation of pramipexole extended-release (ER) in early Parkinson’s disease. Abstract S43.003 presented on 30 April 2009 at 61st Annual Meeting, Seattle, USA.
  2. Salin L et al. Double-blind evaluation of maintenance of efficacy of pramipexole extended-release in early Parkinson’s disease. Abstract P06.150 presented on 29 April 2009 at AAN 61st Annual Meeting, Seattle, USA.
  3. Poewe, W et al. Pramipexole Extended-Release is Effective in Early Parkinson’s Disease. Poster We-185. (presented at MDS International Congress, Paris, France, 10 June 2009).
  4. Schapira, A et al. Efficacy and safety of pramipexole extended-release for advanced Parkinson’s disease. Poster We-199 (presented at MDS International Congress, Paris, France, 09 June 2009).
  5. Rascol O et al. Overnight switching from immediate- to extended-release pramipexole in early Parkinson’s disease. Abstract P06.152 presented on 29 April 2009 at AAN 61st Annual Meeting, Seattle, USA, 30 April – 02 May 2009.
  6. Nussbaum R et al. Alzheimer’s disease and Parkinson’s disease. N Engl J Med 2003;348:1356-64.
  7. de Rijk MC et al. Prevalence of Parkinsonism and Parkinson’s disease in Europe: the EUROPARKINSON Collaborative Study. European Community Concerted Action on the Epidemiology of Parkinson’s disease. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1997;62:10-5.
  8. Parkinson Study Group, Holloway RG et al. Pramipexole vs levodopa as initial treatment for Parkinson disease. Arch Neurol 2004; 61(7): 1044-1053.

 

O Parkinsonově  nemoci (PN)

Parkinsonova nemoc je po Alzheimerově  chorobě druhou nejčastější chronickou neurologickou poruchou u starších osob. Její celosvětová prevalence se odhaduje na přibližně jedno až dvě procenta všech osob starších než 65 roků.5-7 Přestože PN je tradičně spojována s motorickými příznaky (například třes, rigidita, zpomalení pohybů, porucha rovnováhy, šouravá chůze, ztráta mimiky obličeje), může být spojena také s významnými nemotorickými příznaky zahrnujícími depresi, bolest, kognitivní poruchy a poruchy spánku. Příznaky jednotlivých pacientů se mohou lišit, ale vždy se v průběhu času zhoršují.  

O Mirapexinu®/Sifrolu® (pramipexol)

Pramipexol (s obchodními názvy Mirapexin®, Sifrol®, Mirapex® a Pexola®) je sloučenina, která byla vyvinutá v rámci výzkumu firmy Boehringer Ingelheim a poprvé schválena pro léčbu příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci v roce 1997, v monoterapii i v kombinaci s levodopou. Pramipexol byl v roce 2006 schválen jako lék pro symptomatickou terapii středně závažného až závažného syndromu neklidných nohou (restless legs syndrome – RLS). Pramipexol je dostupný ve více než 70 zemích na celém světě. 

Nejčastěji (≥ 5 %) hlášenými nežádoucími lékovými reakcemi u pacientů s Parkinsonovou nemocí, kteří byli léčeni pramipexolem, byly nausea, dyskineze, hypotenze, závratě, somnolence, nespavost, zácpa, halucinace, bolest hlavy a únava. 

Pramipexol může, zejména u pacientů s Parkinsonovou nemocí, způsobit náhlé upadnutí do spánku, dokonce v průběhu vykonávání normálních denních činností jako je řízení auta. Při užívání pramipexolu se mohou vyskytnout halucinace, a pacienti někdy pociťují po postavení se do vertikální polohy závrať, pocení nebo nauseu. 

Pacienti i pečující  osoby by měli vědět, že u pacientů léčených dopaminergními léky včetně pramipexolu byly hlášeny poruchy jako abnormální chování (které jsou výrazem poruchy kontroly impulzivity a nutkavého chování, například záchvaty přejídání, nutkavé nakupování, hypersexualita a patologické hráčství. V takových případech je třeba zvážit snížení/postupné vysazení dávky. 

O Boehringer Ingelheim

Skupina Boehringer Ingelheim je jednou z 20 největších světových farmaceutických společností. Ze svého hlavního sídla v Ingelheimu, Německo, působí v 138 pobočkách v 47 zemích na celém světě, a zaměstnává 41 300 osob. Tato rodinná firma se od svého založení v r. 1885 věnuje výzkumu, vývoji, výrobě a prodeji nových produktů pro humánní a veterinární medicínu s vysokou terapeutickou hodnotou.

V roce 2008 dosáhla čistá hodnota prodeje skupiny Boehringer Ingelheim 11,6 miliardy Euro. Více než jedna pětina čisté tržby byla investována do výzkumu a vývoje v rámci největšího obchodního segmentu společnosti, léků na předpis. 
 
 

Další informace najdete na adrese www.boehringer-ingelheim.cz. 

Související  odkazy:

Další informace o Parkinsonově  nemoci a pramipexolu najdete na adrese www.PDKnowledgeGuide.com

Zdroj: Boehringer Ingelheim

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.