Přeskočit na obsah

Odborníci: Přežije český národ 21. století?

Česká republika má jednu z nejnižších porodností v Evropě. Podle statistik se úroveň úhrnné plodnosti pohybuje kolem hodnoty 1,5-1,6 dítěte na ženu v plodném věku, přičemž k udržení alespoň prosté reprodukce je třeba hodnoty 2,1 dítěte. Porodnost a plodnost je v České republice dlouhodobě nízká, zatímco v 70. letech minulého století jsme krátkodobě hranic prosté reprodukce přesáhli. Po politických, ekonomických a společenských změnách v roce 1989 došlo také k zásadní změně demografického chování,“ říká PhDr. Dana Hübelová, Ph.D., vedoucí Ústavu demografie a aplikované statistiky Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity Brno.

„Před rokem 1989 disponovali lidé v České republice relativně malou paletou studijních a kariérních možností a nabídek pro trávení volného času nebo cestování. Smysluplnost života tak často nacházeli v rodině a dětech. Stát rodiny v 70. letech podporoval například prodloužením rodičovské dovolené, zlevněním kojeneckého zboží, nenávratnými půjčkami na bydlení pro rodiny s malými dětmi apod. Po změnách v roce 1989 se otevřela široká škála možností osobní a pracovní nebo studijní seberealizace, což ve svém důsledku představuje vážnou „konkurenci“ rození dětí,“ doplňuje Hübelová.

V současné společnosti dochází k zásadním kulturním, strukturálním a technologickým změnám, označovaným jako proces modernizace. Pokud chce stát zabránit dalšímu poklesu porodnosti, měl by na tyto změny systémově reagovat. „Zkušenosti z Francie, jedné z nejvyspělejších evropských zemí, ukazují, že na přímá pronatalitní opatření současná společnost již nereaguje zvýšením porodnosti. Je patrné, že významným faktorem podporujícím porodnost, je spíše dlouhodobá podpora ve formě optimálně nastavené prorodinné politiky,“ uvádí Hübelová. Téma rodiny a jejího přínosu pro společnost není podle ní v Česku příliš populární. „Přitom rodina svými investicemi do výchovy a vzdělání dětí vytváří ekonomicky aktivní obyvatelstvo, budoucí vzdělané jedince – lidský kapitál, jehož kvalita bude určovat konkurenceschopnost naší země. Pozornost, která se tomuto tématu věnuje, není ani zdaleka dostačující,“ dodává Dana Hübelová.

Dalšími ožehavými tématy konference jsou Porodní domy v Česku – Sny vs. Realita, domácí porody či úspěchy rodinné politiky za hranicemi ČR. Účastníci konference se od pedagoga PhDr. Marka Hermana dozví, Co nejdůležitějšího musí máma udělat, když se jí narodí dítě. S přednáškou Laskavý císařský řez aneb jak na operaci s respektem přijede do Brna prof. MUDr. Aleš Roztočil, CSc.

Konferenci uzavírá diskuze s mnohočetnou rodinou na téma Jaké to je, když máte více dětí? Mezinárodní odborná konference je součástí doprovodných akcí Festivalu těhotenství a rodiny a Světového dne těhotenství, který připadá na 7. května.

Celý program konference je k dispozici na http://www.dentehotenstvi.cz/konference/, startuje 4. května od 9 hodin v Sále B. Bakaly v Brně.

Zdroj: dentehotenstvi.cz

Sdílejte článek

Doporučené