Přeskočit na obsah

Povinnosti SÚKL i zdravotnických zařízení při kontrolách

V poslední době se množí stížnosti lékařů na kontroly, které provádí SÚKL. Právní oddělení ČLK zpracovalo informaci o povinnostech zdravotnických zařízení i povinnostech, které musí plnit podle současné platné legislativy kontroloři SÚKL.

Povinnosti zdravotnického zařízení, které je SÚKL oprávněn vyžadovat, resp. kontrolovat:

Zacházení s léčivými přípravky: 

a) Zdravotnické za řízení je povinno dodržovat pokyny k zacházení s léčivým přípravkem podle souhrnu údajů o přípravku.

Pokud není léčivý př ípravek distribuován nebo není v oběhu léčivý přípravek potřebných terapeutických vlastností, lze použít registrovaný léčivý přípravek i způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku, je-li však takový způsob dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky.

b) Předepisovat nebo používat při poskytování zdravotní péče lze pouze registrované humánní léčivé přípravky, léčivé přípravky připravené v lékárně a na dalších pracovištích, kde lze připravovat léčivé přípravky a transfuzní přípravky vyrobené v zařízení transfuzní služby.

Při poskytování zdravotní péče jednotlivým pacientům může ošetřující lékař za účelem poskytnutí optimální zdravotní péče předepsat nebo použít i léčivé přípravky neregistrované podle zákona o léčivech,  pokud není distribuován nebo není v oběhu v České republice léčivý přípravek odpovídajícího složení nebo obdobných terapeutických vlastností, který je registrován, a jde o léčivý přípravek již v zahraničí registrovaný a takový způsob je dostatečně odůvodněn vědeckými poznatky a nejde o léčivý přípravek obsahující geneticky modifikovaný organismus.

Celý text dokumentu ČLK najdete ZDE

Zdroj: ČLK

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.