Přeskočit na obsah

Prevence dětských úrazů a násilí na dětech je celosvětový problém

Tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví


Mezinárodní seminář ,„Prevence dětských úrazů - Prevence násilí na dětech - Podpora mentálního zdraví dětí" jako doprovodná akce předsednictví se ve dnech 4.-5. června věnoval systému sběru úrazových dat u dětí, syndromu týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, transformaci ústavní péče pro  děti do 3 let věku v zařízení typu dětského centra a podpoře duševního zdraví dětí a mládeže změnou a rozvojem jejich mentálně hygienických návyků.

 

Česká republika patří mezi státy s vyšší úmrtností dětí v důsledku úrazů, přestože úmrtnost v poslední době mírně klesá. Zvláště díky kvalitní zdravotní péči. Celkový počet úrazů všakvýrazně neklesá. Vláda v roce 2007 odsouhlasila (usnesení vlády č. 926 ze dne 22.8.2007) Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017 (NAP), který shrnuje problematiku dětských úrazů a  stanovuje nejdůležitější úkoly jednotlivých resortů  pro období 2007-2017.

 

Zahraniční zkušenosti jasně dokladují, že koordinovaná a soustavná prevence přináší své výsledky. Úrazová prevence musí zohledňovat úrazovou situaci a podmínky dané lokality na základě validních dat, účinných legislativních opatřeních a koordinované mezisektorové a mezioborové spolupráce.

 

V současné době jsou k dispozici pouze úrazová data, která nelze využít pro preventivní opatření. Jedním z prioritních úkolů NAP je proto ustavení Národního registru dětských úrazů a zakotvení tohoto národního registru v zákoně.

 

V rámci NAP bude každý úraz zaznamenán z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací. Tento způsob umožní optimální diagnostiku, terapii a prevenci úrazů. Sledovaná data budou odpovídat standardům formulovaným v rámci Evropské unie a budou splňovat nároky na kompatibilitu.

 

Do doby ustavení Národního registru dětských úrazů zákonem je sběr úrazových dat realizován pilotně v rámci projektu Fakultní nemocnice Brno, který MZ finančně podporuje v rámci preventivních dotačních programů. V rámci Mezinárodního semináře byla prezentována první ucelená analýza tohoto pilotního sběru úrazových dat.

 

Prvně dnes byla oficiálně představena Evropská zpráva o prevenci dětských úrazů, která shrnuje aktuální úrazová data a doporučuje postup členských států v problematice prevence dětských úrazů, mimo jiné: aktivity v oblasti prevence, rozvoj a implementaci národních strategií prevence dětských úrazů, zlepšování systému zdravotní péče, sběr validních úrazových dat kompatibilních se sběrem úrazových dat v EU, výzkum, vzdělávání a informovanost v oblasti prevence dětských úrazů, odstranění nespravedlnosti a nerovnosti  v oblastech souvisejících s úrazy dětí.

 

Účastníci diskutovali závěry a doporučení vyplývající z Mezinárodního semináře, které vycházejí ze skutečnosti, že podle Úmluvy o právech dítěte patří mezi základní práva dětí právo na zdraví a bezpečné prostředí - bez úrazů a násilí.

 

Hlavním rizikových faktorem všech forem násilí je alkohol a sociálně-ekonomické faktory. Efektivní preventivní opatření musí vycházet z podrobné analýzy validních údajů, a proto je v prevenci nezbytné respektovat a prosazovat „Zájem dětí" v každodenní politické praxi a tvorbě koncepcí a strategií ve všech oblastech. Zvýšit právní zodpovědnost rodičů, komunity, regionu a státu za zdraví a bezpečí dětí a věnovat problematice prevence dětských úrazů, násilí na dětech a podpory mentálního zdraví náležitou a stálou pozornost v rámci předsednictví EU členských států.

 

Závěry a doporučení vyplývající z Mezinárodního semináře byly shrnuty ve společné deklaraci.

 

Mezinárodní seminář je součástí veřejné kampaně „STOP násilí na dětech" vyhlášené v souladu s Národní strategií prevence násilí na dětech v České republice na období 2008-2018, která byla odsouhlasena vládou.

 

www.mzcr.cz

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.