Přeskočit na obsah

Proběhnul 15. ročník odborné konference „Efektivní nemocnice 2020 – Strategie zdravotních pojišťoven, nemocnic a ambulancí“

Organizátorem odborné konference je organizace HealthCare Institute, o.p.s., která se již více než 15 let zabývá oblastí zdravotnictví.

Záštitu nad letošní odbornou konferencí přijali prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, dr. h. c., předseda vlády České republiky Ing. Andrej Babiš, místopředsedkyně vlády a ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, PhD., předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Mgr. Radek Vondráček, předsedkyně Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., ministr zdravotnictví České republiky doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D. a rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA.

Zahájení odborné konference se v letošním roce ujal prezident České republiky Ing. Miloš Zeman, dr. h. c. a premiér Ing. Andrej Babiš společně s náměstkyní ministryně financí Ing. Marií Bílkovou, ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Janem Blatným, Ph.D. předchozími ministry zdravotnictví Ph.D., prof. MUDr. Romanem Prymulou, CSc. a Ph.D., Mgr. et Mgr. Adamem Vojtěchem, MHA, náměstkem ministryně pro místní rozvoj Mgr. Zdeňkem Semorádem a rektorem Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomášem Zimou, DrSc., MBA.

Zahajovací diskusní blok byl zaměřený na témata, která jsou blízká všem debatujícím odborníkům, jako například restrukturalizace nemocnic s akutní lůžkovou péčí, které je v současnosti velmi horkým tématem vzhledem k aktuální situaci. Prezentovány byly rovněž informace, o kolik se navýší rozpočet českého zdravotnictví. Po námětech na restrukturalizaci nemocnic si odborníci vyměňovali názory, jaká má být místní a časová dostupnost akutní péče a s tím související pohotovosti
a urgentní příjmy v rodící se páteřní síti nemocnic v České republice, aby byla všem pacientům zajištěna potřebná úroveň péče. Na řadu se dostala také diskuse nad elektronickým zdravotnictvím a oprávněné obavy z častějších kybernetických útoků na nemocnice jako na strategické cíle v českém zdravotnictví. Za současné situace, kdy nemocnice musí řešit nové výzvy, vyžadující rychlé reakce na každodenně se měnící stav v souvislostí s výskytem onemocnění Covid-19, jsou kybernetické útoky další zatěžkávací zkouškou, se kterou se musí vypořádat.

Diskutující prvního diskusního bloku byli MUDr. Roman Kraus, MBA (předseda Výboru
pro zdravotnictví – Senát Parlamentu České republiky), prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (ministr zdravotnictví v roce 2020), Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (poslanec – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a ministr zdravotnictví v letech 2017 – 2020), Ing. Zdeněk Kabátek (ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky), Ing. Marek Kýhos, MBA (předseda představenstva Nemocnic Plzeňského kraje, a.s.), doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc. (prezident České stomatologické komory) a MUDr. Petr Šonka (předseda Sdružení praktických lékařů České republiky).

Druhý diskusní blok byl zaměřen s ohledem na blížící se parlamentní volby, které proběhnou v příštím roce. Na úvod se diskutovala primárně budoucnost a vývoj českého zdravotnictví s ohledem
na nemocnice a další segmenty zdravotní péče. Odborníci řešili také problematiku strategie v oblasti rozvoje péče o zdraví do roku 2030, přesun vykazování zdravotní péče z paušální oblasti do oblasti DRG a návrhy nových zákonů. Zazněly zde zajímavé názory ohledně fungování a samostatnosti zdravotních pojišťoven a jejich efektivnější činnosti.

 

banner_efektivni_nemocnice

 

Aktivně se této debaty účastnil prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. (ministr zdravotnictví v roce 2020), Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA (poslanec – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky a ministr zdravotnictví v letech 2017 – 2020), Mgr. Soňa Marková (stínová ministryně pro resort zdravotnictví a průřezový resort rodiny a rovných příležitostí, Komunistická strana Čech a Moravy), JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (expert na zdravotnictví, Česká pirátská strana), doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (místopředseda a člen Výboru pro zdravotnictví – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, koordinátor programového týmu pro zdravotnictví, Občanská demokratická strana), JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. (odborná mluvčí pro oblast zdravotnictví a advokátka České strany sociálně demokratické), prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA (rektor Univerzity Karlovy), prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (přednosta I. interní klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy).

Třetí diskusní blok s názvem „Summit nemocnic, ambulancí a pacientských organizací“
se věnoval optimálnímu nastavení spolupráce Ministerstva zdravotnictví, zdravotních pojišťoven
a poskytovatelů směrem k lepší péči pro české pacienty. Speciálně se diskutovalo také nad aktuálně vládou nastaveným směrem v celostátní onkologické péči. Následujícím stěžejním bodem této pracovní diskuse bylo další zavádění nových přístupů a moderních technologií šetrnějších pro pacienty či prevence a optimální nastavení preventivních programů.

Do třetího diskusního bloku přijali pozvání Mgr. Filip Vrubel (náměstek ministra do roku 2020, Ministerstvo zdravotnictví České republiky), Ing. Ladislav Friedrich, CSc. (prezident Svazu zdravotních pojišťoven České republiky, z.s.), Ing. David Šmehlík, MHA (náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky), Mgr. Václav Krása (předseda Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky, z.s), Mgr. Vlastimil Milata (prezident spolku, DIAKTIV CZECH REPUBLIC z.s., předseda, Pacientská rada ministra zdravotnictví České republiky) a MUDr. Miroslav Homza, Ph.D., MBA (náměstek pro léčebnou péči, Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace).

Během odborné konference proběhlo tradičně také vyhlášení nejlépe hodnocených nemocnic v rámci 15. ročníku celostátního průzkumu „Nejlepší nemocnice ČR“ a nejlépe hodnocených zdravotních pojišťoven v rámci 6. ročníku celostátního průzkumu „Zdravotní pojišťovna roku“. Absolutními vítězi se pro letošní rok stali Nemocnice České Budějovice, a.s. a Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky.

Další detailní informace o odborné konferenci naleznete na webových stránkách www.hc-institute.org.

Zdroj: HealthCare Institute - tisková zpráva

Sdílejte článek

Doporučené