Přeskočit na obsah

Prohlášení českých plicních lékařů o epidemiologické situaci tuberkulózy na území ČR

Situace je kontrolována především díky časné diagnostice a systematické léčbě, která má u nás velmi přísná pravidla.

Máme funkční systém protiepidemických legislativních opatření, která umožňují čelit i možným nepříznivým vlivům z okolních zemí. Česká pneumologická a ftizeologická společnost CLS JEP dlouhodobě systematicky zajišťuje také adekvátní prevenci, která spočívá v očkování rizikových skupin dětí, provádí vyšetřování všech ohrožených obyvatel, profylakticky léčí infikované osoby a důsledně izoluje infekční pacienty. Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví byly vypracovány postupy vyšetřování zahraničních žadatelů o práci i možných imigrantů.

Tento systém považujeme za funkční i při současné aktuální situaci v Evropě, která řeší migrační vinu a dlouhodobě vyšší počet cizinců z mimoevropských zemí.

V rámci platných opatření u nás nedošlo ke zvýšení TBC ani po zrušení plošné vakcinace živou BCG vakcínou proti TBC, jejíž ochranný význam není spolehlivý a znamenala vysoký výskyt vedlejších reakcí. Postupujeme podle doporučení Světové zdravotnické organizace stejně jako většina okolních států, kde je výskyt TBC vyšší než u nás, ale ani tam se plošná vakcinace nepoužívá a o jejím znovuzavedení se neuvažuje. V roce 2016 došlo k 10 případům TBC u dětí, z nichž některé byly a některé nebyly očkovány. V dospělé populaci je incidence nových případů TBC 4,9 / 100 000 obyvatel. Jde o velmi přesná data díky povinnému systému hlášení, který spolu s kontrolou proočkovanosti umožňuje pravidelné vyhodnocování situace a může varovat před narůstajícím rizikem. Zatím žádný rizikový signál zaznamenán nebyl. Epidemiologickou situaci pokládáme za dobrou i proto, že je dostatek léků, diagnostických testů i BCG vakcíny.

Zdroj: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Sdílejte článek

Doporučené