Přeskočit na obsah

První operace na prvním hybridním sále v ČR

První katetrizační implantace srdečních chlopní v novém hybridním sále CKTCH, který je jediný svého druhu v České republice, se uskutečnily ve středu 24. června 2009. Dvěma pacientkám ve věku 80 a 83 let, byly implantovány biologické aortální chlopenní protézy přístupem přes srdeční hrot. Operace byla provedena na bijícím srdci a trvala dvě hodiny.

Časný pooperační průběh byl u obou nemocných bez komplikací. Obě ženy v důsledku zúžení aortální chlopně trpěly výraznou dušností, která omezovala jejich pohyb na několik kroků, přitom onemocnění jejich dalších orgánů prakticky vylučovala klasický chirurgický zákrok s použitím mimotělního krevního oběhu.

První transapikální implantace v Brně provedly společně týmy CKTCH a IKK FN Brno pod vedením kardiochirurgů
doc. MUDr. Petra Němce a prim. MUDr. Jiřího Ondráška. Obdobné výkony jsou plánovány na tento týden. Aortální chlopně, opět u vysoce rizikových nemocných, budou implantovat kardiologové MUDr. Petr Malík a MUDr. Petr Kala z malého řezu v třísle cestou stehenní tepny.

Jedinečnost hybridního sálu CKTCH, prvního plnohodnotného pracoviště svého druhu v České republice, spočívá  ve výhodách sjednocení prostředí a funkcí; v kombinaci špičkové kardio-angiografické zobrazovací jednotky a kardio-angiochirurgického operačního zázemí.

V případě komplikace intervenčního výkonu jej lze během pár desítek minut přeměnit v plně funkční kardiochirurgický operační sál. Celková cena včetně nových technologií byla 86 miliónů korun, z nichž 40 miliónů bylo poskytnuto ze státního rozpočtu. Sál byl slavnostně otevřen 12. března 2009.

CKTCH je druhým největším pracovištěm kardiovaskulární a transplantační medicíny v ČR. Uvedením hybridního sálu do plného provozu potvrzuje svůj význam a prestižní postavení v oboru.

Katetrizační implantace chlopenních protéz v ČR letos zahájily také v IKEM Praha a v Kardiocentru FN v Hradci Králové. Ve světě se provádí od roku 2002.

 

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené