Přeskočit na obsah

Psychiatrickou nemocnici v Bílé Vodě povede Pavlína Danielová

Rozhodl tak na základě doporučení odborné výběrové komise v rámci otevřeného výběrového řízení.  Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči. Pavlína Danielová dosud působila v zařízení jako zástupkyně ředitele.

„Přeji nové ředitelce hodně úspěchů v péči o pacienty i ve vedení nemocnice. Čeká ji plnění celé řady úkolů. Nejen proto, že se ujímá funkce ředitelky v době, kdy rozjíždíme reformu psychiatrické péče, “ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

MUDr. Pavlína Danielová se narodila v Novém Jičíně, vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1998 nastoupila do Psychiatrické léčebny Bílá Voda na pozici sekundárního lékaře. Od roku 2000 začala působit jako samostatně pracující lékař v oboru psychiatrie. Od roku 2005 zastávala funkci zástupce ředitele Psychiatrické nemocnice Marianny Oranžské. Dlouhodobě vede psychiatrickou ambulanci. Je členkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a České lékařské komory. V letech 2004-2007 se účastnila výcviku v systemické psychoterapii v Institutu pro systemickou zkušenost (ISZ) Praha. V období 2010-2014 působila jako lektor akreditovaných kvalifikačních kurzů v PNMO, v letech 2015-2016 byla členkou managementu projektu Norských fondů. Absolvovala množství kurzů a stáží, především v oblasti psychiatrie.

Zdroj: MZ ČR

Sdílejte článek

Doporučené