Přeskočit na obsah

SAS: Návrh vyhlášky ohrožuje existenci soukromých ambulancí

Rada SAS rozhodně odmítá ty části návrhu vyhlášky, které se mají týkat ambulantních specialistů včetně navržené přílohy č. 3.

Ve vztahu k vyhlášce MZ 268/2019 Sb. umíme pochopit

  • navrženou změnu úhradového vzorce,
  • volnější mantinely v regulacích za předpis léků, zdravotnických prostředků, indukované péče, ZÚM a ZÚLP,
  • zachování původního systému úhrad, tj. významné většiny textu původní vyhlášky.

Za zcela nepřijatelné a v rozporu se všemi předchozími sliby ze strany MZ považujeme navržené změny hodnot bodu a úhrad výkonu 09543 a jemu analogického výkonu přiřazenému ke klinickému vyšetření pacientů mezi 6. a 18. rokem věku.

Navýšení hodnot bodu u výkonově hrazených odborností přepočtem na celý rok znamená 0,5 až 7% navýšení jednotkové ceny práce, valná většina zálohově placených odborností má navrženo její 4 až 5% navýšení.

Kompenzace týkající se nákupu ochranných pomůcek má činit univerzálně jen 4,- Kč na každé jen klinické vyšetření.

Vezmeme-li v úvahu propady produkce, které naše ambulance prožívají ne z naší viny od poloviny března, vešla-li by v platnost navržená vyhláška MZ, považujeme za naprosto jisté, že by valná většina ambulantních specialistů musela zdravotním pojišťovnám v rámci vyúčtování roku 2020 vracet velké finanční částky, neboť ani extrémním navýšením intenzity práce by se produkcí nedostala na úroveň předběžných plateb.

Konečnou úhradu na úrovni předběžné mají dle navržených podmínek naději dosáhnout jen ti poskytovatelé, kteří plní podmínky všech tří bonifikací. Nikdo jiný.

Navržené výše hodnot bodů a kompenzace nákupu ochranných pomůcek považujeme za natolik nízké, že mohou vést k ohrožení ekonomické existence velké části segmentu ambulantní specializované péče.

Žádáme takové úpravy, které budou odpovídat nám dříve daným slibům a nebudou znamenat ohrožení samotné existence námi poskytované péče.

Radou SAS přijato 8. 6. 2020.

Zdroj: MT

Sdílejte článek

Doporučené