Přeskočit na obsah

Sešli se lékárníci zemí Visegrádské čtyřky

Hlavními tématy bylo odměňování a rozsah poskytovaných služeb, pravidla pro vznik nových lékáren, otázky cenotvorby a doplatků na léky.

Země Visegrádské čtyřky patří v oblasti lékárenství v posledních 25 letech mezi nejliberálnější země Evropy. Zástupci lékárníků z tzv. tradičních zemí EU však před tímto přístupem v mnoha případech varují. Liberalizace ve zdravotnictví totiž nepřináší ve skutečnosti výhody pro pacienty ani stabilitu zdravotního systému, ale nespravedlivé rozdíly ve zdravotních službách vedoucí k nerovnému přístupu pacientů ke zdravotní péči. Absence některých, v Evropě běžných, pravidel je příčinou druhotných nákladů nejen pacientů, ale celého systému zdravotnictví.

V Polsku a Maďarsku doplácí pacienti na předepsané léky ve všech lékárnách stejné částky, podobně na Slovensku jsou doplatky téměř shodné. V Polsku a Maďarsku může být navíc lékárník důvěryhodným garantem odbornosti a nezávislosti i díky tomu, že musí být ze zákona majoritním majitelem lékárny a tak je odpovědný v první řadě pacientům.

Konference V4 PharmFORUM poukázala na nezbytnost zachování základního poslání lékárníků, kteří spolu s lékaři garantují bezpečné a opodstatněné užívání léků a mají nezastupitelnou roli v systému zdravotnictví. Lékárníci musí dbát svých kompetencí a stát si za svou nezávislostí v péči o pacienty. Plná liberalizace do zdravotnictví nepatří, neboť do něj vnáší komerční prvky, které ve svém důsledku vedou k horší zdravotní péči o pacienty, v její dostupnosti, cenách a spektru léčivých přípravků. „Ekonomické zájmy podnikatelů, kteří vstupují do lékárenství pouze s vidinou vlastního zisku, nesmí být stavěny nad zájmy a zdraví pacientů,“ zdůrazňuje zdravotnický charakter lékárenské péče PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Pražská konference V4 PharmFORUM proběhla pod záštitou ministra zdravotnictví České republiky Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, který v úvodním proslovu potvrdil zájem ministerstva zdravotnictví o principiální změnu odměňování lékáren.

 

Parametry lékárenské péče v zemích V4

Zdroj: ČLeK

Sdílejte článek

Doporučené