Přeskočit na obsah

SOTIO bude prezentovat data klinických studií u nádorového onemocnění vaječníků a plic

Data budou prezentována na nejprestižnějším světovém onkologickém kongresu – Výročním setkání Americké společnosti klinické onkologie 2018 (ASCO 2018), které se bude konat ve dnech 1. až 5. června 2018 v americkém Chicagu.

„Data z našich tří klinických studií ve fázi II a fázi I/II, vyhodnocujících léčebný přípravek DCVAC ukazují, že používání těchto produktů v kombinaci se standardní chemoterapií u pacientů s nádorovým onemocněním vaječníků a plic může být pro pacienty značným přínosem. Výsledky našich studií jsou jak statisticky, tak i klinicky významné,“ komentuje Radek Spíšek, generální ředitel SOTIO. „Byli jsme velmi překvapeni, že jedna z našich klíčových klinických studií na karcinom vaječníků ve fázi II byla dokonce přijata k ústní prezentaci v rámci Sympozia klinických věd, což je pro nás velmi nečekaná a prestižní věc,“ dodává.

SOTIO bude na konkresu ASCO 2018 prezentovat data ze tří klinických studií:

  • Data z klinické studie SOV01 hodnotící přípravek DCVAC/OvCA u pacientek s nádorovým onemocněním vaječníků budou 3. června ústně prezentována na Sympoziu klinických věd. Abstrakt prezentace je k dispozici na stránkách ASCO – Abstract 5509.
  • Abstrakt z další klinické studie hodnotící DCVAC/OvCa (studie SOV02) byl organizátory kongresu vybrán pro zařazení do sborníku prezentací z ASCO – Abstract e17515.
  • Data z klinické studie SLU01 hodnotící přípravek DCVAC/LuCa zaměřený na pacienty s nemalobuněčným karcinomem plic, bude prezentován v rámci tzv. Poster Session – Abstract 9051.

Další podrobnosti včetně obsahu prezentací a posterů budou k dispozici v okamžiku jejich zveřejnění na kongresu ASCO dne 3. 6. 2018.

Každoroční kongres ASCO je jednou z největších a nejprestižnějších vzdělávacích a vědeckých akcí
v onkologii. Pětidenní akce (1. 6. – 5. 6. 2018) umožňuje lékařům a vědcům prezentovat výsledky výzkumu onkologickým odborníkům z celého světa. Kongresu se účastní více než 32 000 návštěvníků. Aktuální výsledky výzkumu a klinických studií prezentované na ASCO každoročně představují pokrok dosažený v boji proti nádorovým onemocněním.

O přípravku DCVAC:
DCVAC je přípravek aktivní buněčné imunoterapie, který se vyrábí pro každého pacienta individuálně s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní odpovědi proti nádorovým antigenům. SOTIO vyvíjí tři hodnocené léčivé přípravky využívající platformu DCVAC, určené pro různé druhy nádorových onemocnění v různých stádiích – DCVAC/OvCa pro pacientky s nádorovým onemocněním vaječníků, DCVAC/PCa pro pacienty s karcinomen prostaty a DCVAC/LuCa pro pacienty s karcinomem plic.

Společnost v současné době ověřuje bezpečnost a účinnost hodnocených léčivých přípravků DCVAC
v řadě klinických studií ve fázích I až III.

Zdroj: SOTIO a.s.

Sdílejte článek

Doporučené