Přeskočit na obsah

SOTIO zahajuje unikátní studii fáze I/II kombinující DCVAC a onkolytický virus ONCOS-102

SOTIO, biotechnologická společnost vlastněná skupinou PPF Group, dnes oznámila zařazení prvního pacienta do klinické studie SP015, kombinující DCVAC, aktivní buněčnou imunoterapii, a onkolytický virus ONCOS-102, pro pacienty s karcinomem prostaty. Pacienti budou do studie zařazováni v České republice a ve Velké Británii. SOTIO spolupracuje s norskou společností Targovax, která přípravek ONCOS-102 vyvinula.

Prvního pacienta do klinické studie SP015 zařadil hlavní zkoušející studie docent Ladislav Jarolím
z Fakultní nemocnice v Motole. Otevření dalšího léčebného centra, které by mělo zařazovat pacienty, je plánováno ve Velké Británii. Je to poprvé v historii, co se klinická studie kombinující buněčnou imunoterapii založenou na dendritických buňkách s onkolytickým virem, uskuteční v regionu střední
a východní Evropy.

Klinická studie by se nemohla uskutečnit bez podpory a spolupráce s Fakultní nemocnicí v Motole, Nemocnicí Na Homolce a Ústavem jaderného výzkumu v Řeži (ÚJV). Díky ÚJV a Nemocnici Na Homolce je klinická studie SP015 schopna pracovat s onkolytickým virem ONCOS-102 v k tomu účelu vyhrazených specializovaných laboratořích. Díky motolské nemocnici a její Urologické klinice a Klinice zobrazovacích metod může tato unikátní studie zařazovat pacienty s nádorovým onemocněním prostaty a aplikovat virus za zvláštních hygienických podmínek přímo do nádoru.

SP015 (Eudra CT: 2015-004314-15) je klinická studie fáze I/II, jejíž cílem je vyhodnotit bezpečnost
a imunitní aktivaci kombinace přípravku aktivní buněčné imunoterapie DCVAC/PCa a onkolytického viru ONCOS-102, u mužů s pokročilou metastatickou formou rakoviny, kterou nelze operačně odstranit. Plán předpokládá nábor patnácti pacientů do klinické studie. Studie vychází z předpokladu, že přípravek ONCOS-102 může zvýšit protinádorovou reakci vyvolanou imunoterapií DCVAC, a tím pomoci překonat doposud efektivní strategie nádorových buněk, kterými se nádory vyhýbají včasnému rozpoznání a eliminaci normálně fungujícím imunitním systémem.

Radek Špíšek, generální ředitel SOTIO, říká: „Abychom mohli zahájit testování kombinace naší aktivní buněčné imunoterapie s onkolytickým virem, museli jsme překonat řadu regulatorních
a provozní překážek. Podařilo se nám prošlapat cestu, kterou v naší zemi doposud nikdo neabsolvoval. Tato studie je tak první svého druhu nejen v České republice, ale v celém regionu střední a východní Evropy. Klinická studie SP015 nám pomůže shromáždit důležité údaje nezbytné pro další vývoj inovativních imunoterapií určených pro léčbu nádorového onemocnění, které ohrožuje každého pátého muže na celé planetě.“

Luděk Sojka, ředitel výroby firmy SOTIO, dodává: “SP015 bude ověřovat bezpečnost a účinnost kombinace našeho přípravku DCVAC se slibným, na onkolytickém viru založeným produktem. Věříme, že výsledky této studie nás posunou blíže k vývoji nové kombinované terapie se synergickými účinky, která bude přínosem pro pacienty. Použití onkolytického viru již vykázalo kladné výsledky u jiných nádorových onemocnění, a my doufáme, že se nám v budoucnu podaří počet léčitelných diagnóz dále rozšířit.“

O přípravku DCVAC/PCa:
DCVAC/PCa byl prvním produktem firmy SOTIO, který byl předmětem klinického výzkumu. DCVAC/PCa je přípravek aktivní buněčné imunoterapie určené pro léčbu pacientů s karcinomem prostaty. DCVAC/PCa se vyrábí individuálně pro každého pacienta s využitím pacientových dendritických buňek (jsou součástí imunitního systému) k vyvolání imunitní reakce proti nádorovým antigenům. SOTIO doposud zahájilo pět klinických studií fáze II a jednu globální studii fáze III (VIABLE) zaměřené na pacienty s nádorovým onemocněním prostaty. Další klinické studie ve fázích II a I/II využívající platformu DCVAC jsou realizovány pro nádorová onemocněná vaječníků a plic.
O firmě Targovax a přípravku ONCOS-102:
Targovax je biotechnologická společnost, která se zaměřuje na klinický vývoj a uvádění na trh nových imuno-onkologických terapií, cílených primárně na rezistentní solidní (pevné) nádory. Vyvíjené produkty společnosti jsou založeny na dvou nových technologických platformách. První platforma, ONCOS, využívá onkolytické viry jako potencionální vícecílové vakcíny k léčbě nádorových onemocnění. ONCOS využívá adenovirus, který byl sestrojen tak, aby byl imunitním aktivátorem, který se cíleně zaměřuje na rakovinové buňky. Druhou platformou, TG, jsou neo-antigenní protinádorové vakcíny konstruované tak, aby působily na nádory, které vykazují zmutované formy proteinu RAS. Targovax v současnosti vyvíjí tři nové přípravky, které pokrývají šest různých nádorových onemocnění.
ONCOS-102 je hlavním vyvíjeným produktem firmy Targovax – adenovirus optimalizovaný tak, aby
u pacientů s nádorovým onemocněním vyvolal systémovou protinádorovou reakci T-buněk. ONCOS-102 úspěšně prošel fází I klinické studie a je nyní předmětem testování v dalších klinických kombinačních studiích u několika indikací pevných nádorů.

Zdroj: SOTIO a.s.

Sdílejte článek

Doporučené

Zemřel profesor Miroslav Ryska

13. 12. 2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že v pondělí 12. prosince 2022 ve večerních hodinách zesnul náměstek ředitele pro vědu a výzkum ÚVN, vynikající…

Zemřel prof. MUDr. Zbyněk Píša, CSc.

15. 11. 2022

Česká kardiologická společnost se smutkem přijala zprávu, že nás 19. října 2022 ve věku nedožitých 99 let opustil pan profesor Zbyněk Píša.